სარედაქციო კოლეგია

 • ქეთევან ქოქრაშვილი (თავმჯდომარე)
 • ნუგზარ გაბრიჩიძე (მოადგილე)
 • ჯონი ხეცურიანი
 • პავლე კუბლაშვილი
 • გია ხუროშვილი
 • ზაზა რუხაძე
 • ზურაბ ძლიერიშვილი
 • ზვიად როგავა
 • ლალი შაიშმელაშვილი
 • ზვიად გაბისონია
 • თომას შომერუსი
 • ანდრიას ბრანტი

©2009 Georgian Technical University