სტუ

კონტაქტი

სპეციალისტები   
მისამართი: ოთახი 301ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი:  2 36 60 52;

დეკანის მოადგილე
პროფესორი: თინათინ კაიშაური
მისამართი: ოთახი 303ა,   VI სასწავლო კორპუსი;
ტელეფონი: 2 37 13 19;  599 14 20 80