გია სურგულაძე

  • „პროგრამული ინჟინერიის“ (მართვის ავტომატიზებული სისტემების) აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, გაეროსთან არსებული"ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის" ნამდვილი წევრი (1994 წლიდან).
  • 420 სამეცნიერო-პედაგოგიური ნაშრომის ავტორი (90 წიგნი, 20 მონოგრაფია, 70 ელექტრონული სახელმძღვანელო, 250-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია/თეზისი/პროექტი) მონაცემთა რელაციური და NoSQL ბაზების, ობიექტ-ორიენტირებული და ჰიბრიდული დაპროგრამების თეორიის, პეტრის ქსელების და მართვის საინფორმაციო სისტემების ინჟინერინგის საკითხებში.
  • გერმანულ-ქართული ერთობლივი სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის (GeoGer Center) ინფოტექნოლოგიები დირექტორი (2001-2006).
  • სტუ-ს ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის IT-კონსალტინგის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის უფროსი (2010).
  • მიწვეული პროფესორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 2000, 2004, 2008,2011. ნიურნბერგ-ერლანგენის უნივერსიტეტი 1991-2014წწ. პასაუს უნივერსიტეტი 2003, 2007. კარლსრუეს უნივერსიტეტი 2007. ბამბერგის უნივერსიტეტი 2010. DAAD-ის გრანტის მფლობელი (2001-2002) .
  • მონაწილეობდა საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, აგრეთვე სასამართლო სისტემის რეფორმათა მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემების მსოფლიო ბანკის პროექტების განხორციელებაში (2002-2010). USAID-ის ექსპერტი, ბიზნეს-ანალიტიკოსი (2009-10).
  • 2003 წლიდან არჩეულია საქართველოს ინფორმატიზაციის ტექნოლოგთა არასამთავრებო კავშირის თავმჯდომარედ.
  • ჟიული შარტავას სახელობის პრემიების I-კონკურსის ლაურეატი ტექნიკის დარგში (1997 წ.).

თბილისი-75, კოსტავას 77,
სტუ, ინფორმატიკის ინსტიტუტი,
VI კორპუსი, 207-დ.
ტელ: 69-66, 2 30 95 25

მობ.: +995 99 73 22 24 
ელფოსტა: gsurg@gmx.net

g.surguladze@gtu.ge

პუბლიკაციები
CV (ვრცლად)

სამეცნიერო კარიერა
(40 წელი "საინჟინრო ინფორმატიკის" სამსახურში)

Surguladze Gia

Head of the Software Engineering Department, Full Professor, Dr. of Science (Technology) at Georgian Technical University (GTU); Active member of International Informatization Academy (Associated Member of the UN, 1994);  Head of Management Information Systems direction at GTU; Academic director of German-Georgian mutual study and scientific centre (Infotechnologies) at GTU  (2001-2008);  Head of „Scientific research centre for IT Consulting” at the Faculty of Informatics, GTU (since 2010);  Participated in a number of projects (funded by IBRD) aimed at development of support platforms to the state reforms in the areas of Healthcare, Social security and Justice System (2002-2010); Guest professor at University of Germany (Berlin- Humboldt, Erlangen-Nuremberg, Passau, Karlsruhe, Bamberg, Magdeburg: 1991-2014); Expert of USAID, Business Analyst (2009-2010);  Author of more than 369 scientific-pedagogical works (71 books, 56 electronic manuals, more than 200 scientific article/thesis/project) in the areas of Relational Databases, Expert Systems, Knowledge Bases Theory, Object-oriented Programming (C#/C++/Java, WPF, WCF, XAML, ASP/ADO.NET, SQL Server), British Standards (BSI), ITIL, COBIT, Markovian Chains, Petri Networks and Software Engineering with UML/Agile.

Publication: