პროფ., ტ.მ.დ. გია სურგულაძე

დაბ.-1951 წ., "მართვის ავტომატიზებული სისტემების მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (1993 წ.), "ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის" ნამდვილი წევრი (გაეროსთან არსებული-1994 წ).

განათლება:

 • 1957-1967: თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. 23-ე საშუალო სკოლა;

 • 1967-1972: სპი, ავტომატიკა-გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტის სტუდენტი;

 • 1973-1976: სპი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის ასპირანტი;

 • 1974-1975: გერმანია, მაგდებურგის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერ-სტაჟიორი;

 • 1990-1993: სტუ, დოქტორანტი.

 • 1980: საკანდიდატო დისერტაცია, ლენინგრადის ელექტროტექნიკური ინსტიტუტი. "მონაცემთა რელაციური ბაზების სტრუქტურების დაპროექტება";

 • 1993: სადოქტორო დისერტაცია, სტუ. "ავტომატიზებული სამუშაო ადგილების ქსელის აგების ტექნოლოგია".

 სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობა:
 • 1972-1983: სპი (უმცრ.მ.თ., უფრ.მ.თ.);

 • 1983-1990: საქ. მეცნიერებისა და ტექნიკის კომიტეტის "სახალხო მეურნეობის მართვის ინსტიტუტი", ხელმძღვანელ-კადრთა კვალიფიკაციის ამაღლების სასწავლო-მეთოდური განყოფილება (უფრ.მ.თ., სექტორის უფროსი, დოცენტი);

 • 1990-2007 სტუ (დოქტორანტი, დოცენტი, პროფესორი, სრული პროფესორი);

 • 1981: ჰალეს უნივერსიტეტი (სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე);

 • 1991, 1995-96, 1999, 2003, 2007: ნიურნბერგ-ერლანგენის უნივერსიტეტი (მიწვეული პროფესორი);

 • 2003: პასაუს უნივერსიტეტი (გერმანია, სამეცნიერო სემინარის მონაწილე);

 • 2000, 2004, 2008: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი (მიწვეული პროფესორი).

 • 1997-2006: სტუ-ს T 05.13 N1 ( "მართვის სისტემები") სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

 • 2000-2006: 5-საკანდიდატო, 3-სადოქტორო და 40-სამაგისტრო დისერტაციის ხელმძღვანელ./კონსულტანტი
   

 სამეცნიერო პროექტები (ბოლო წლებში) და ნაშრომები:

 • 2002-2003: საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის მსოფლიო ბანკის პროექტი "საავადმყოფოთა რესტრუქტურიზაციის მონიტორინგის კომპიუტერული სისტემის დამუშავება", კონსულტანტ-პროგრამისტი;

 • 2003-2004: საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმის მსოფლიო ბანკის პროექტი "საქ. სასამართლოთა ერთიანი კომპიუტერული ქსელი"-ს შექმნა, სისტემური ანალიტიკოსი, კონსულტანტ-პროგრამისტი.

 • 250 სამეცნიერო-პედაგოგიური ნაშრომის ავტორი (10 მონოგრაფია, 14 სახელმძღვანელო, 27 დამხმ.სახელმძღვანელო/ლექციების კონსპექტი, 35 ელ-წიგნი სტუ-ს Web-გვერდზე, 155 სტატია/თეზისი/პროექტი) მონაცემთა ბაზების, კომპიუტერული პროგრამირების, პეტრის ქსელებით მოდელირების და მართვის ინფორმაციული სისტემების დაპროექტებისა და რეალიზაციის საკითხებში.

ორგანიზაციული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობა:

 • 1969-1972: სპი აგტ ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;

 • 1981-1983: სპი-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს თავმჯდომარე;

 • 2003: საქართველოს "ინფორმატიზაციის ტექნოლოგთა კავშირის" თავმჯდომარე;

 • 1997: ჟიული შარტავას სახელობის პრემიის ლაურეატი ტექნიკის დარგში;

 • 2001: გერმანულ-ქართული ერთობლივი სასწავლო-სამეცნიერო  "GeoGer "-ცენტრის "ინფოტექნოლოგიები" აკადემიური დირექტორი.

 • 2002: ინტერნეტ აკადემიის რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალის "კომპიუტერული მეცნიერებანი და
           ტელეკომუნიკაციები"  სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
  http://gesj.internet-academy.org.ge

 • 2006: სტუ-ს ინფორმატიკის ფაკ-ის სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალის "მართვის ავტომატიზებული სისტემები"  (ISSN 1512-3979)  
           
  თანადამაარსებელი და პასუხისმგებელი რედაქტორი. www.gtu.ge/katedrebi/kat94

  საკონტაქტო მის.: ტელ. სტუ 69-66., ბინა 37-13-36, 899-73-22-24, gsurg@gmx.net