03 იან

პროგრამების აკრედიტაცია2021 წლის 28 დეკემბრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით აკრედიტაცია მოიპოვეს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა:
ეკონომიკა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
საერთაშორისო ურთიერთობები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)
მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა (დოქტორანტურა, ბაკალავრიატი)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ პროგრამების აკრედიტაციას და გისურებთ წარმატებებს
23 დეკ

გილოცავთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს. სიკეთე, სიხარული, ხვავი და ბარაქა მოეტანოს ყველას ოჯახში.
16 ნოე

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაცია

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო ურთიერთობების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობებს 2021 წლის 16 ნოემბერის გადაწყვეტილებით მიენიჭა აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით
ყველა სიახლე

ცვლილება

14-11-2014 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №2, 10.01.2005, მუხ. 4) 2014 წლის 30 ოქტომბერს შევიდა შემდეგი ცვლილებები: მე-2 მუხლის „ჰ“, „ჰ1“, „ჰ28“ ქვეპუნქტები შეიცვალა, დაემატა „ჰ44“ და „ჰ45“ქვეპუნქტები; მე-6 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა „გ5“ და „გ6“ ქვეპუნქტები; მე-7 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა „პ8“ ქვეპუნქტი; კანონს დაემატა „492“ მუხლი; 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი შეიცვალა; 521 მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი შეიცვალა; 53-ე მუხლის მე-8 პუნქტი შეიცვალა; 54-ე მუხლის პირველი პუნქტი შეიცვალა; 541 მუხლის მე-4 პუნქტი შეიცვალა; 89-ე მუხლს დაემატა 29-ე პუნქტი (იხ. ბმული

 

სიახლეებში დაბრუნება