06 მაი

გილოცავთ გიორგობას


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ყველას გილოცავთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, რომელიც ბოროტებაზე კეთილის გამარჯვების სიმბოლოა. გისურვებთ სულიერ სიმშვიდეს, ბედნიერებასა და კეთილდღეობას
22 მარტ

ყურადღება
ცვლილება შევიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება No65/ნ -ში,  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ. ცვლილებების დეტალური გაცნობისთვის გთხოვთ მიყვეთ ბმულს, ან იხილოთ ბრძანების სრული ვარიანტი.ბმული >>>
13 ნოე

გაიმართა თვითშეფასების დანართების შემოწმების ვორქშოპი


მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს სტუს-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში, Zoom ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა- ვორქშოპი - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის თვითშეფასების დანართების (თანდართული დოკუმენტების ) შემოწმებასთან დაკავშირებით.
სამუშაო შეხვედრას უძღვებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი- ბატონი დავით მახვილაძე. ვორქშოპს ესწრებოდნენ ხარისხის უზრუნველყოდის სამსახურის თანამშრომლები, ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის და პროგრამის ხელმძღვანელები.
შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სრულიად გადასულია  ონლაინ სამუშაო რეჟიმზე.

ყველა სიახლე

ყურადღება

10-08-2018 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საყურადღებოდ! ცვლილება ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში
9 აგვისტო, 2018
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს №4 დანართით განსაზღვრული მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალს ინჟინერიის მიმართულების დარგის/სპეციალობის ჩამონათვალს დაემატა - „სამოქალაქო ინჟინერია“.
აღნიშნული დარგის/სპეციალობის დამატება ინიცირებულ იქნა სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ და განხორციელდა პირველად, ცენტრის მიერ განახლებული პროცედურების შესაბამისად. „სამოქალაქო ინჟინერიის“ დამატების საკითხი განიხილა არქიტექტურისა და მშენებლობის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივმა საბჭომ. საბჭოს წევრებმა განიხილეს ინიციატორი მხარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი განაცხადი, რომელშიც წარმოდგენილი იყო ახალი კვალიფიკაციის საჭიროების დასაბუთება, სწავლებისა და კვალიფიკაციების მინიჭების სფეროში საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები. საბჭომ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ინჟინერიის მიმართულებაში სამოქალაქო ინჟინერიის დარგის დამატების თაობაზე და მოამზადა შესაბამისი რეკომენდაცია.

 

სიახლეებში დაბრუნება