18 თებ

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

III საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“-ის საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ კონფერენციის მუშაობაში, რომელიც ჩატარდება 2021 წლის 7–დან 10 ივნისამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
31 იან

ასწავლე! მოაწონე! ააღელვე! ამბები წყალზე

წლებია სტუ-ის ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე I კურსის, პირველ სემესტრში, ლექციებს ვკითხულობ "ზოგად ქიმიაში. ისე მოხდა საკითხმა მოიტანა და სტუდენტებს ვუამბე იოჰან გიულდენშტედტზე,რომელიც გახლდათ მე-18 საუკუნის გერმანელი მოგზაური ექიმი, ..........
ყველა სიახლე

კონკურსი

11/20/2015
საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ენერგეტიკისა  და  ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭო,  „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტების მართვის  ორგანოების  (მმართველი  სუბიექტების)  არჩევნების  ჩატარების  შესახებ დებულების“ 27-ე და 28-ე მუხლების შესაბამისად, აცხადებს ღია კონკურს ფაკულტეტის ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის  თანამდებობის დასაკავებლად.
1. განცხადების მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ვადები:
ა.  ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის არჩევნებისათვის კანდიდატთა  რეგისტრაცია  დაიწყება  მიმდინარე  წლის  27 ნოემბერს და დასრულდება 3 დეკემბერს.
ბ. საბუთები მიიღება მე-VIII კორპუსი. ოთახი # 410 (11-16 სთ); 
გ.  ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის არჩევნები ჩატარდება 2015 წლის 10 დეკემბერს.
2. საკონკურსო პირობები:
ა.  ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის  სამსახურის  ხელმძღვანელის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ფაკულტეტის საბჭოს წევრ  პროფესორს ან ასოცირებულ პროფესორს;
3. კონკურსში  მონაწილეობის მსურველებმა პირადად უნდა წარმოადგინონ:
ა. ცნობა დაკავებული აკადემიური თანამდებობის შესახებ;
ბ.პირადობის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  (პირადობის  მოწმობის /პასპორტის) ასლი;
გ. სამოქმედო პროგრამა.

 

სიახლეებში დაბრუნება