ინფორმაცია სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

01/31/2023


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაიწყო სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ან/და დამატებით სემესტრებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა განაცხადების მიღება, რომელიც 2023 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ან დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების მიზნით, გთხოვთ, მიმართოთ შესაბამის ფაკულტეტებს.


 

სიახლეებში დაბრუნება