დაიწყო განაცხადების მიღება იტალიის მთავრობის მიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისთვის, 2022-2023 აკადემიური წლისთვის გამოყოფილი სტიპენდიების მისაღებად.

05/13/2022

საქართველოში იტალიის რესპუბლიკის საელჩოდან მიღებული ინფორმაციის (სამინისტროში რეგისტრაციის N460550; 06.05.2022) თანახმად, გაცნობებთ, რომ დაიწყო განაცხადების მიღება იტალიის მთავრობის მიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრები იტალიელი მოქალაქეებისთვის, 2022-2023 აკადემიური წლისთვის გამოყოფილი სტიპენდიების მისაღებად.

დანართში იხილეთ ინფორმაციას კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (ინგლისურ და იტალიურ ენებზე) და გაცნობებთ, რომ ელექტრონული განაცხადების მიღების ვადა იწურება 2022 წლის 9 ივნისს, 16 საათზე. 

სიახლეებში დაბრუნება