პოლიტიკური ეკონომიკის მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია - ICOPEC 2022,

05/05/2022
პოლიტიკური ეკონომიკის მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია - ICOPEC 2022,
ჩატარდება 23-25 ივნისს, 2022, ნეიკოზის უნივერსიტეტში (Beykoz University),
სტამბულში. კონფერენციის საერთაშორისო პარტიორები და ორგანიზატორები არიან
- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მარმარისის უნივერსიტეტი (Marmara
University), ვესტმინისტერის უნივერსიტეტი (Westminister University), ესსექსის
უნივერსიტეტი (University of Essex) , ათენის ბიზნესისა და ეკონომიკის
უნივერსიტეტი (Athens University of Economics and Business), ოსტრავას ტექნიკური
უნივერსიტეტი (Ostrava Technical University) და ევროპის სხვა უნივერსიტეტები.
კონფერენცია შატარდება ჰიბრიდულ ფორმატში.
კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ კონფერენციის
ვებგვერდი.
http://www.icopec.org/about-icopec/
ან მიმართეთ საორგანიზაციო კომიტეტს
პროფ. მუსტაფა ერდოღლუ, მარმარის უნივერსიტეტი
mustafaerdogdu@marmara.edu.tr
ასოცირებული პროფ. ემილია ალავერდოვი, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი alaverdovemilia@gmail.com

 

სიახლეებში დაბრუნება