ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

12/24/2021

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მინისტრის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 2021 წლის 19 ნოემბრის N1248134 პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 2 დეკემბრის N01-05-04/181 დადგენილების, სტუ-ის რექტორის 2021 წლის 9 დეკემბრის N1337924 ბრძანებისა და საფაკულტეტო საკონკურსო კომისიების თავმჯდომარეების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სახელმწიფო სტიპენდია 2021 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე სამი კალენდარული თვის განმავლობაში თვეში 150 ლარის ოდენობით დაენიშნოთ ფაკულტეტების მიხედვით სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს:

 

ენერეგეტიკის ფაკულტეტი

გვარი, სახელი

1

თიგიშვილი თამაზ 

2

ფირფილაშვილი ვათა 

3

ტყეშელაშვილი დავით 

4

ასათიანი დავითი

5

კოპაძე კობა 

6

ჩხაიძე ნიკა 

7

აიწურაძე ანა 

8

პალიან აზატ 

9

გოგია გიორგი 

10

ჩაჩხიანი ვახტანგ 

11

ჭეჭელაშვილი გიორგი 

12

ლაკვეხელიანი ბაჩანა 

13

ბურდული თამთა 

14

მოსიაშვილი დავითი 

15

ბეჟანიშვილი ვალიკო 

16

ყვავიაშვილი თემური 

17

ჯინჯოლია თამარ 

18

ლომსაძე ნიკა 

19

დათუნაშვილი ნიკა 

20

უგულავა გურამ 

21

ჭიღლაძე სალომე 

22

პატარქალიშვილი საბა 

23

ჭანტურაია ოთარ 

24

ხითარიშვილი ალექსანდრე 

25

ენუქიძე ლუკა 

26

ქარსელაძე აკაკი 

27

ჩარექოვი დავით 

28

რჩეულიშვილი სანდრო 

29

ქამხაძე გიორგი 

30

ბურდიაშვილი თეონა 

31

ერქომაიშვილი გიო 

32

ჩარკვიანი გიორგი 

33

გოროზია ნიკა 

34

ხიზამბარელი დავით 

35

ბაჩილავა გიორგი 

36

ნინიკაშვილი ნიკოლოზი 

37

ალანია გოგა 

38

ქურხაშვილი ირაკლი 

39

კორკოტაძე გიორგი 

40

ბედიანაშვილი გიორგი 

41

კავთუაშვილი ალექსი 

42

თითირაშვილი ლუკა 

43

კორკოტაძე ნიკა 

44

ჭუნაშვილი მახარე 

45

დოლიძე სანდრო 

46

კურბანოვი თალეხ 

47

ჭანტურია ალიკა 

48

ბაგაური ნინო 

49

ცნობილაძე გივი 

50

ქათამაძე ნოდარი 

51

ქაჯაია დავით 

52

გაჩეჩილაძე გურამი 

53

კოშკაძე დავით 

54

კუმლაძე სოსო 

55

გორგაძე მინდია 

56

წიკლაური ნიკოლოზ 

57

მდინარაძე ირაკლი 

58

ხაჩიძე იონა 

59

შულგა ანდრეი 

60

გორგაძე დავით 

61

ბადალაშვილი გიორგი 

  

სიახლეებში დაბრუნება