28 მაი

ფასიანი სტაჟირება

ქ.რუსთავში არსებული, ელექტროტექნიკური კომპანია "რეტკო", აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას (III ნაკადი) შემდგომი დასაქმების პრესპექტივით, ენერგეტიკისა და ელექრტოინჟინერიის სპეციალობის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის.
11 მარტ

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.
ყველა სიახლე

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

03/11/2020

ენერგეტიკისა და ტელეკომინიკაციის ფაკულტეტის საბჭომ დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩია

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.

როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა დავით გურგენიძემ აღნიშნა, საფაკულტეტო შეხვედრა არსებული პრობლემების წინ წამოწევასა და მათი გადაჭრის გზების მოძიებას ემსახურება. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, თავისი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებით, ერთ-ერთი ძველი, ძლიერი და მნიშვნელოვანი ფაკულტეტია. მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოდ ყველაფერი, რათა სტუდენტები და კურსდამთავრებულები მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულნი, როგორც სასწავლო პროცესში ასევე ჰქონდეთ ინტენსიური ურთიერთობა დამსაქმებელ კომპანიებთან, როგორც ჩვენ ქვეყანაში ასევე საზღვარგარეთ.

ფაკულტეტის საბჭომ განიხილა, ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე, დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის კანდიდატურის შერჩევის საკითხი. აღნიშნული თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც პროფესორმა გია არაბიძემ გადადგომის შესახებ ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორსა და ფაკულტეტის საბჭოს წევრებს განცხადებით მიმართა. 

მსჯელობის შედეგად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორისა და ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს წევრების გადაწყვეტილებით, ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობას შესრულება დაევალა ასოცირებულ პროფესორს, ელენე შატაკიშვილს. 

პროფესორი ელენე შატაკიშვილი სხვადასხვა დროს მუშაობდა: სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „ნავთობ-გაზსადენებისა და ნავთობ-გაზსაცავების ექსპლუატაციის“; „თბო და ჰიდროენერგეტიკის“ ; „ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებისა და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემებისა დეპარტამენტებში. თანამშრომლობდა სტუ-ისა და USAID-ის „ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების“ ერთობლივ პროექტთან; გამოქვეყნებული აქვს 45 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 8 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია (ინგლისურ ენაზე) უცხოეთში. 

 
 


 

სიახლეებში დაბრუნება