11 მარტ

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.
04 მარტ

კომფერენცია

2020 წლის 28 თებერვალს თბილისში, საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის თაოსნობით, გაიმართა ყოველწლიური კონფერენცია „მოწინავე მიდგომები და კაშხლების უსაფრთხოება“.  
ყველა სიახლე

საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა

02/02/2020

2020 წლის 30 იანვარს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველოს ოფისში ჩატარდა საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა. სხდომაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები: SDSU-ს მიმდინარე სტატუსი, არსებული ინფრასტრუსტურის ოპერაციული და მოვლა-პატრონობითი საბჭოს განახლება;სააკრედიტაციოდ წარდგენილი დაუკვე აკრედიტირებული პროგრამების ბიუჯეტი; სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველოს მმართველობითი კომიტეტის დაარსება; შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო ფაკულტეტის დეკანმა გ. არაბიძე.

 


 

 

 


 

სიახლეებში დაბრუნება