10 თებ

დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 7 თებარვალს ჩატარდა, დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი,  საუნივერსიტეტი სადისერტაციო საბჭოს,  „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“,  პირველი სხდომა.
02 თებ

საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა

2020 წლის 30 იანვარს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველოს ოფისში ჩატარდა საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა.
ყველა სიახლე

საკვალიფიკაციო გამოცდები

08/06/2019

2019 წლის 5-6 აგვისტოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან არსებული ენერგეტიკული პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო “ენერგეტიკოსი”-ს მიერ ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები სს „თელასი“-ში დასაქმებული პერსონალისათვის, უსაფრთხოების ტექნიკის, ტექნიკური ექსპლუატაციის, სახანძრო და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესებში –სსტ –ისო/იეკ 17024:2012/2014 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.

 
 

 


 

სიახლეებში დაბრუნება