კონკურსის შედეგები

17-09-2020

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

2020 წლის 17 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა კონკურსი არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად.

კონკურსში გამარჯვებულები არიან:

ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილება:

ნ. ყავლაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთ.)

ქ. კვირიკაშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთ.)

ენობრივი მოდელირების განყოფილება:

მ. კლოიანი - მეცნიერი თანამშრომელი (0,5 საშტატო ერთ.)

სიახლეებში დაბრუნება


Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image