სტატიის გაფორმება დამატება 2020

06-07-2020

სტატიის გაფორმება დამატება 2020

წარმოდგენილი სტატიები (რეზიუმეებიც) გულდასმით უნდა იყოს რედაქტირებული, კორექტირებული და შესრულებული ტექსტური რედაქტორის MS Word 2013/2016‑ის საშუალებით.

კატეგორიული მოთხოვნა:

  • სტატიის  სრული ტექსტის საბოლოო ვარიანტი წარმოდგენილი უნდა იყოს RTF (Rich Text Format) ფორმატში.
  • სტატიის ბოლო გვერდი არ უნდა იყოს ნახევარ გვერდზე ნაკლები.
  • სტატიის რეზიუმე უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 550-600 სიმბოლოს.

სასურველია სტატიის მოცულობა არ აღემატებოდეს A4 ფორმატის 6 გვერდს.

შრომათა კრებულში გამოსაქვეყნებლად შემოსული ყველა სტატია გაივლის შემოწმებას ანტიპლაგიატზე.

შენიშვნებისთვის გთხოვთ მიმართოთ ჟურნალის პასუხისმგებელ მდივანს, მერი გეგეჭკორს მისამართზე: merigeg@gmail.com 

სიახლეებში დაბრუნება


Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image