ღია კონკურსის პირველადი შედეგები

21-05-2019

სტუ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში 2019 წლის 20 მაისს ჩატარდა ღია კონკურსი 
სამეცნიერო თანამდებობების 5 წლის ვადით დასაკავებლად

კონკურსის პირველადი შედეგები:


მ. სალუქვაძის სახელობის ოპტიმალური მართვის პრობლემების განყოფილება 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 საშტატო ერთეული) 
კონკურსანტი გიორგი ბოლოთაშვილი - მომხრე - 2, წინააღმდეგი - 3.

ვ. ჭავჭანიძის სახელობის მანქანური ინტელექტის პრობლემების განყოფილება 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1 საშტატო ერთეული)  
კონკურსანტი ნათელა ანანიაშვილი - მომხრე - 5, წინააღმდეგი - 0. 

ვ. ჭავჭანიძის სახელობის მანქანური ინტელექტის პრობლემების განყოფილება 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 საშტატო ერთეული)  
კონკურსანტი გელა ბესიაშვილი - მომხრე - 5 , წინააღმდეგი 0. 

ენობრივი და სამეტყველო სისტემების განყოფილება 

მეცნიერი თანამშრომელი (1 საშტატო ერთეული) 
კონკურსანტი ქეთევან კუთხაშვილი - მომხრე - 3, წინააღმდეგი 2. 


კონკურსში გამარჯვებულები არიან:
  1. ნათელა  ანანიაშვილი;
  2. გელა ბესიაშვილი;
  3. ქეთევან კუთხაშვილი.

საკონკურსო კომისია


სიახლეებში დაბრუნება


Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image