საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

10/12/2022

გამოვიდა ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული 2022.

კრებულის ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე

  https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/Publications/jurnali_2022.pdf


სიახლეებში დაბრუნება