საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

07/20/2022

ინსტიტუტის შრომათა კრებულში სტატიის გამოქვეყნების მსურველთა საყურადღებოდ!

გაგრძელდა ვადა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებულში სტატიების გამოსაქვეყნებლად. სტატიების გაგზავნა შესაძლებელია 1 აგვისტომდე ინსტიტუტის მისამართზე: martsistem@gmail.com
ავტორებს ვთხოვთ წერილში აუცილებლად მიუთითონ ინსტიტუტის სამი მიმართულებიდან (მართვის თეორია, მართვის სისტემები და მოწყობილობები, ინფორმატიკა) რომელ მიმართულებას ეხება სტატია.

P.S. სტატიის გაფორმების წესი იხ. ბმულზე
https://gtu.ge/msi/Files/Pdf/msi_statiis_gaformebis_wesi.pdf


სიახლეებში დაბრუნება