საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

03/06/2020

ბმული მაღალრეიტინგული, იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალების ბაზისთვის.

ძვირფასო კოლეგებო,

მოცემულ ბმულზე შესაძლებელია გაეცნოთ მაღალრეიტინგული, იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალების ბაზას. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php


სიახლეებში დაბრუნება