საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

10/01/2019

მემორანდუმი

 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტსა და კომპანია შპს „კაელი-07“-ს შორის.

 

2019 წლის 12 აგისტოს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტსა და კომპანია შპს „კაელი-07“-ს შორის.

მემორანდუმი ითვალისწინებს ასაშენებელ ჩაის ფაბრიკაში თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით თანამედროვე ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას.


სიახლეებში დაბრუნება