საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

10/18/2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში
2018 წლის 17 ოქტომბერს ჩატარდა ღია კონკურსი სამეცნიერო განყოფილების უფროსის თანამდებობის 5 წლის ვადით დასაკავებლად

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულები არიან:


  1. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ვლადიმერ გაბისონია _ ოპტიმალური მართვის პრობლემების განყოფილების უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
  2. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი თამაზ ტროყაშვილი _ მართვის სისტემებისა და მოდელირების განყოფილების უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
  3. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ლიანა ლორთქიფანიძე _ ენობრივი და სამეტყველო სისტემების განყოფილების უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
  4. ტექნიკის მეცნ. დოქტორი ოთარ ლაბაძე _ ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილების უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 
  5. ტექნიკის მეცნ. დოქტორი თენგიზ მაგრაქველიძე _ ვ. გომელაურის სახელობის ენერგეტიკის პრობლემების განყოფილების უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;
  6. აკადემიური დოქტორი მაია მიქელაძე _ ვ. ჭავჭანიძის სახელობის მანქანური ინტელექტის პრობლემების განყოფილების უფროსი / მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.


ინსტიტუტის სამეცნიერო

საბჭო

სიახლეებში დაბრუნება