საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

10/10/2018

მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებულში სტატიის გამოქვეყნების მსურველთა საყურადღებოდ!

 

გთხოვთ მოგვაწოდოთ სტატიები ა.წ. 15 ოქტომბრამდე.

 

შრომათა კრებულის რედკოლეგია

 

 

სტატია უნდა იყოს გაფორმებული შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად:

შაბლონი სტატიისთვის RTF

სიახლეებში დაბრუნება