მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საფაკულტეტო რანჟირების დოკუმენეტები (დამატებითი ჩარიცხვა)

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საფაკულტეტო რანჟირების დოკუმენეტები (დამატებითი ჩარიცხვა)

10/05/2021

სტუ-ში 2021/2022 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საფაკულტეტო რანჟირების დოკუმენეტები (დამატებითი ჩარიცხვა)

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - მეტალურგია

სამაგისტრო პროგრამა - ფარმაცია

სამაგისტრო პროგრამა - მასალათმცოდნეობა

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

სამაგისტრო პროგრამა - საინჟინრო ფიზიკა

სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა

სამაგისტრო პროგრამა - ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11