მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

10/04/2021

2021/2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა

სამაგისტრო პროგრამა - ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა - ტრანსპორტი

სამაგისტრო პროგრამა - აგრონომია (ინგლისურენოვანი)


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11