მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების შედეგები

სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების შედეგები

09/27/2021

2021-2022 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების შედეგები

სადოქტორო პროგრამა - მშენებლობა

სადოქტორო პროგრამა - ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი

სადოქტორო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

სადოქტორო პროგრამა - სამთო ტექნოლოგიები

სადოქტორო პროგრამა - საინჟინრო გეოდეზია

სადოქტორო პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა

სადოქტორო პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

სადოქტორო პროგრამა - მასალათმცოდნეობა

სადოქტორო პროგრამა - ქიმია

სადოქტორო პროგრამა - ტრანსპორტი

სადოქტორო პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები

სადოქტორო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

სადოქტორო პროგრამა - მათემატიკა

სადოქტორო პროგრამა - აგრარული ეკონომიკა

სადოქტორო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიები

სადოქტორო პროგრამა - აგროინჟინერია

სადოქტორო პროგრამა - მეცხოველეობა

სადოქტორო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია

სადოქტორო პროგრამა - სატყეო საქმე

სადოქტორო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება

სადოქტორო პროგრამა - თეოლოგია

 სადოქტორო პროგრამა - სოციალური მეცნიერებები

სადოქტორო პროგრამა - ეკონომიკა

სადოქტორო პროგრამა - არქეოლოგია

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11