მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების შედეგები (იმ აპლიკანტების რომელთაც კოვიდის გამო გადაუვადდათ გამოცდები)

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების შედეგები (იმ აპლიკანტების რომელთაც კოვიდის გამო გადაუვადდათ გამოცდები)

09/27/2021

2021/2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების შედეგები

( იმ აპლიკანტების რომელთაც კოვიდის გამო გადაუვადდათ გამოცდები)

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა

სამაგისტრო პროგრამა - ლოგისტიკა

სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11