მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რუსთაველის ფონდი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის 2023 წლის კონკურსს აცხადებს

რუსთაველის ფონდი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის 2023 წლის კონკურსს აცხადებს

01/31/2023

კონკურსის სახელწოდება:
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების ხელშეწყობის კონკურსს აცხადებს.

კონკურსის აბრევიატურა: RIM

კონკურსი მიზანი:
კონკურსის მიზანია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი), მათი მმართველობის სფეროში შემავალი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების აღჭურვა თანამედროვე სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურით,  სამეცნიერო კვლევებისათვის საჭირო კომპიუტერული პროგრამებით, კომპიუტერული ტექნიკით, საჭირო მასალებით, სათანადო ლიტერატურის შეძენის და არსებული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ფუნქციური გაუმჯობესების ან/და სათადარიგო ნაწილების შესყიდვისათვის, აუცილებელი სახსრებით უზრუნველყოფა.

 

საპროექტო განაცხადის ტიპი: ინსტიტუციური

კონკურსში განაცხადის წარმოდგენა შესაძლებელია 6 ლოტში.

მსურველთა პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია მიმდინარეობს 2023  წლის 31 იანვრიდან 20 თებერვლის 16:00 საათამდე.

ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა შესაძლებელია 2023 წლის  24 თებერვლის 16:00  საათამდე.

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11