მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ფაკულტეტების დამხამრე პერსონალის კონკურსის საბოლოო შედეგები

ფაკულტეტების დამხამრე პერსონალის კონკურსის საბოლოო შედეგები

08/07/2021 სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის N656496 ბრძანების საფუძველზე ჩატარებული კონკურსის საბოლოო შედეგები ფაკულტეტების მიხედვით.


Back to the list

0322 77 11 11