ყველა სიახლე

ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო- სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია

კონფერენციის ჩატარების ადგილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი – თბილისი 0175, კოსტავას ქ. 77.

ვადები

12 ოქტომბრამდე 2018 წ. - მოხსენებების, თეზისების და სრული ტექსტების მიღება

15 ოქტომბრამდე, 2018 წ. - შეტყობინება - კონფერენციის პროგრამაში მოხსენების შეტანის შესახებ

18 ოქტომბრამდე, 2018 წ. - მოსაწვევების დაგზავნა.

მოხსენებები

კონფერენციის სამუშაო ენა:  ქართული, ინგლისური, რუსული

მოხსენების ფორმა: ზეპირი, სტენდური

კონფერენციის მუშაობის გრაფიკი:

 20 ოქტომბერი

10.00 – 11.00 რეგისტრაცია.

11.00 – 12.30  კონფერენციის გახსნა.  პლენარული მოხსენებები

12.30 - 13.00- Coffe Break

13.00 – 15.30 - კონფერენციის სექციების მუშაობა

15.30 – 17.00 - პოსტერების განხილვა.

17.00 - 19.00  ექსკურსია

19.00 – 22.00 - გალა-სადილი

მოხსენება არ უნდა აღემატებოდეს 20 წუთს.

პლენარული მოხსენება არ უნდა აღემატებოდეს 40 წუთს.

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება კრებულის სახით (ISBN კოდით)

გაეცანით:

მოხსენებათა თეზისებისა და სრული ტექსტების გაფორმების დეტალური წესები (მიბმული ფაილი).

მასალების მოსაწოდებლად გამოიყენეთ მენიუს პუნქტი "განაცხადი".

ავტორებისათვის

 

12 ოქტომბრამდე 2018 წ. - მოხსენებების, თეზისების და სრული ტექსტების მიღება

15 ოქტომბრამდე, 2018 წ. - შეტყობინება - კონფერენციის პროგრამაში მოხსენების შეტანის შესახებ

18 ოქტომბრამდე, 2018 წ. - მოსაწვევების დაგზავნა.

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:

2018 წლის 19-20 ოქტომბერი