ღია კონკურსი

06/19/2020

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ი. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიეო პერსონალის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

            1. ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5 საშტატო ერთეული;

            2. ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების და ეკოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5 საშტატო ერთეული;

            3. მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;

            4. მინერალური და ენერგეტიკული რესურსების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0.5 საშტატო ერთეული.

 

ს.ტ.: 599 51 42 84


სიახლეებში დაბრუნება