30 მაი

მივლინების ანგარიში

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  მოწვეული პროფესორის ნინო ქავთარაძის მივლინება
29 მაი

მივლინების ანგარიში

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის თამარ ქაჯაიას მივლინება
29 მაი

სახელმწიფო სტიპენდიანტთა სია

2022-2023 სასწავლო წლის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პირველი სემესტრის სახელმწიფო სტიპენდიანტთა სია
29 მაი

Preliminary programme of mobility stay at GTU - updated

Preliminary programme of mobility stay at GTU - updated
29 მაი

ჩინეთის სიჩუანის პროვინციის უნივერსიტეტების სასტიპენდიო პროგრამები

ჩინეთის სიჩუანის პროვინციის უნივერსიტეტები საქართველოს მოქალაქეებისთვის აცხადებენ სასტიპენდიო პროგრამებს 2023-2024 სასწავლო წლისთვის.
24 მაი

კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“-ს პროგრამა

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“-ს პროგრამა
ყველა სიახლის ნახვა

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ნიტრის სლოვაკეთის სოფლის მეურნეობის უნივერსიტეტში

03/21/2023


ინფორმაცია ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის შესახებ ნიტრის სლოვაკეთის სოფლის მეურნეობის უნივერსიტეტში

https://gtu.ge/Suss/News/?ELEMENT_ID=22006
 


სლოვაკეთის სოფლის მეურნეობის უნივერსიტეტი ნიტრაში (Slovak University of Agriculture in Nitra - SUA) (ნიტრა, სლოვაკეთის რესპუბლიკა) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2022-2023 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის (II სემესტრი).

შერჩევის პროცედურა:

აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 31.03.2023
ტესტირება უცხოურ ენაში ჩატარდება 2023 წლის 4 აპრილამდე
გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან ჩატარდება 2023 წლის 7 აპრილამდე

სლოვაკეთის სოფლის მეურნეობის უნივერსიტეტში აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ERASMUS+ გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ინტერინსტიტუციური ხელშეკრულებით განსაზღვრულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან 3 აკადემიური ან ადმინისტრაციული თანამშრომლის მობილობა სლოვაკეთის სოფლის მეურნეობის უნივერსიტეტში.

მიმართულება: საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი; უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და მენეჯმენტი; ისეთი აკადემიური მიმართულების დეპარტამენტები, როგორიცაა აგრარული; მდგრადი აგროკულტურა და სოფლის მეურნეობის განვითარება; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება; მებაღეობა და ლანდშაფტის ინჟინერინგი; ბიოსისტემების ინჟინერინგი; წარმოების ტექნოლოგიების ხარისხი და უსაფრთხოება; კვების მრეწველობა; სურსათის უსაფრთხოება; ვეტერინარია; ბიოტექნოლოგია; ეკონომიკა; მენეჯმენტი; ადმინისტრირება; ნარჩენების გადამუშავება და მართვა; მართვის სისტემები წარმოებაში; ავტომექანიკა; წარმოების ტექნოლოგიები ავტომრეწველობაში.პატივისცემით,
--

GTU Erasmus+ Team

GTU International Relations Department

GTU Administrative Building, Room #221

77, Kostava str., 0160, Tbilisi, Georgia

Phone:  (+995 32) 236 51 73