02 თებ

ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს ონლაინ სასწავლო კურსები

ინფორმაცია,  რომელიც ეხება „ტაილანდის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს“ (TICA, Thailand International Cooperation Agency) მიერ, 2023 წლისთვის, 6 სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით შემოთავაზებულ ონლაინ სასწავლო კურსებს
01 თებ

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პროფესორ ე. როჭიკაშვილთან  გამოცდები სასწავლო კურსში - „ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში“  ჩატარდება კომპიუტერული  ცენტრი 1 -ში   ( პირველი კორპუსი, მე-6 სართული)
30 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
30 იან

ბრძანება 17.01.2023 № 13-05/2

ბრძანება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
30 იან

მაგისტრატურის საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიები
30 იან

ბრძანება 16.01.23 № 13-05/1

ბრძანება  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების კოლოკვიუმიების შეფასებისათვის კომისების შექმნის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

სემინარი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში“

12/08/20222022 წლის 24 ოქტომბრიდან 9 ნოემბრის ჩათვლით ელ-სამეცნიერო ბაზების რესურსების შესახებ სტუდენტების ინფორმირების ამაღლების ხელშეწყობისა და გამოყენების წახალისების მიზნით უნივერსიტეტის დაფინანსებით, ჩატარდა ხუთდღიანი სემინარი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში“, რომელიც მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:

•             ელექტრონული საინფორმაციო მონაცემთა ბაზები

•             ელექტრონული სამეცნიერო პუბლიკაციების რაობა და სახეები

•             მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის ძიების მეთოდები

•             სამეცნიერო იდენტიფიკატორების სახეები: ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი (DOI)

•             გამოყენებული ლიტერატურის გაფორმების ელექტრონული მეთოდები (ბიბლიოგრაფიული მენეჯერები)

•             ბიბლიოგრაფიული მონაცემთა ბაზების რაობა და სახეები, ციტირების ინდექსის დათვლისათვის საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფები

•             ციტირების ინდექსისა და საერთაშორისო სივრცეში მკვლევარის ცნობადობის გაუმჯობესების მეთოდები და საშუალებები

•             მკვლევარის სამეცნიერო პროფილის (ავტორის იდენტიფიკატორი) სახეები და შექმნა;

•             სამეცნიერო ნაშრომის საქართველოს ან საზღვარგარეთის ჟურნალებში გამოქვეყნებისათვის საჭირო გზები და საშუალებები

აღნიშნულ სემინარს ესწრებოდნენ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მაგისტრანტები, დოქტორანტები და აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. კურსის გავლის შემდეგ თითოეულ პროფესორს და სტუდენტს გადაეცა სერთიფიკატი.