09 აგვ

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  2022 წლის 4 აგვისტოს №873517,  №873559 და  2022 წლის 5 აგვისტოს №877259, N878403 ბრძანებების თანახმად სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდეს ელექტრონულ პლატფორმაზე - register.gtu.ge, 2022 წლის 29 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით
02 აგვ

სადოქტორო სტიპენდიები ტუშის უნივერსიტეტში

ინფორმაცია იტალიის ტუშის უნივერსიტეტის სადოქტორო სტიპენდიების შესახებ:

27 ივლ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ !

დეკანატიდან ნებისმიერი თქვენთვის საჭირო დოკუმენტის (სტატუსის შესახებ ცნობა, ნიშნის ფურცელი, ფორმა 26 და ა.შ) მოთხოვნა შეგიძლიათ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო პირებთან, შესაბამის მეილებზე
25 ივლ

აღმოსავლეთ პარტნიორობის IV ახალგაზრდული კონფერენცია

11-13 ივლისს, ქ. პრაღამ უმასპინძლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის IV ახალგაზრდულ კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნა ახალგაზრდა ლიდერების როლს დემოკრატიის გაძლიერების პროცესში, ახალგაზრდების ხელშეწყობას უფრო აქტიურად გახდნენ ჩართულები რეალური გადაწყვეტილებების მიღებისას
25 ივლ

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

8th International Blacksea Coastline Countries Scientific Research Conference
August 29-30, 2022 Sofia, Bulgaria
25 ივლ

ჩატარდა სამეცნიერო სპარინგი: “ევროპის გზაჯვარედინი”

2022 წლის 21 ივლისს ბეთანიაში (ღია სივრცეში) გაიმართა სამეცნიერო სპარინგი დოქტორანტებისთვის - „ევროპის გზაჯვარედინი“
ყველა სიახლის ნახვა

მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის პროექტი

06/27/2022


მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი - „ეროვნული საგანმანათლებლო ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში/ უმაღლესი და პროფესიული განათლების ინტეგრაცია“, რომელიც მიზნად ისახავს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამებში არსებული ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროს სასწავლო კურსების სილაბუსების, სასწავლო ლიტერატურისა და საგამოცდო პროცესის დაახლოებას/ინტეგრირებას პროფესიულ ორგანიზაციების (ბაფი, ACCA,) სტანდარტებთან, მათი ჩათვლისა და აღიარების მოსაპოვებლად.

2022 წლის 22 ივლისს გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი ნატალია კონვალენკო, პროფესიული ორგანიზაციების (ბაფი, ACCA,)   და ბუღალტრული აღირცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხევდელობის სამსახურის აუდიტისა და პროფესიული განათლების დეპარტამენტის წარმომადგენლები.   ასევე შვიდი წამყვანი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენლები.      

შეხვედრაზე გაფორმდა მემორანდუმები საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასა და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს შორის ,რომლის ფარგლებშიც უნივერსიტეტებს გადაეცათ SARAS - ის მიერ რეკომენდირებული სასწავლო მასალა.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან აღნიშნულ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი, ქალბატონი რუსუდან ქუთათელაძე და ამავე ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ხარხელაური.

უნდა აღინიშნოს, რომ SARAS - ის მიერ რეკომენდირებული სასწავლო მასალაის მიხედვით სწავლა-სწავლების ტრენინგები უტარდებათ ბუღალტრული აღტიცხვის, ანალიზისა და აუდიტის დეპარტამენტის აკადემიურ პერსონალს, რომლებსაც გადაეცემათ შესაბამისი სერთიფიკატები და სასწავლო მასალა.