16 აგვ

გამოიცა მონოგრაფია

გამოიცა მონოგრაფია  „საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვა-კონტროლის სისტემის სრულყოფა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ახალი პარადიგმა“, ავტორები: გიორგი სულაშვილი, ანზორ აბრალავა, იაშა მურვანიძე, ნინო ფაილოძე
09 აგვ

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  2022 წლის 4 აგვისტოს №873517,  №873559 და  2022 წლის 5 აგვისტოს №877259, N878403 ბრძანებების თანახმად სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდეს ელექტრონულ პლატფორმაზე - register.gtu.ge, 2022 წლის 29 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით
02 აგვ

სადოქტორო სტიპენდიები ტუშის უნივერსიტეტში

ინფორმაცია იტალიის ტუშის უნივერსიტეტის სადოქტორო სტიპენდიების შესახებ:

27 ივლ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ !

დეკანატიდან ნებისმიერი თქვენთვის საჭირო დოკუმენტის (სტატუსის შესახებ ცნობა, ნიშნის ფურცელი, ფორმა 26 და ა.შ) მოთხოვნა შეგიძლიათ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო პირებთან, შესაბამის მეილებზე
25 ივლ

აღმოსავლეთ პარტნიორობის IV ახალგაზრდული კონფერენცია

11-13 ივლისს, ქ. პრაღამ უმასპინძლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის IV ახალგაზრდულ კონფერენციას, რომელიც მიეძღვნა ახალგაზრდა ლიდერების როლს დემოკრატიის გაძლიერების პროცესში, ახალგაზრდების ხელშეწყობას უფრო აქტიურად გახდნენ ჩართულები რეალური გადაწყვეტილებების მიღებისას
25 ივლ

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

8th International Blacksea Coastline Countries Scientific Research Conference
August 29-30, 2022 Sofia, Bulgaria
ყველა სიახლის ნახვა

ბიზნესტექნოლოგიის ფაკულტეტის პროფესორების წარმატება

12/29/2021


სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი

SP-2-21-162

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 9 დეკემბრის N 157 ბრძანების თანახმად, გამარჯვებული პროექტი საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2021 წლის კონკურსში უმაღლესი შეფასებით გახლავთ „საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვა-კონტროლის სისტემის სრულყოფა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ახალი პარადიგმა“. პროექტის ხელმძღვანელი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი სულაშვილი, პროექტის კოორდინატორი არის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტიტს ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი ანზორ აბრალავა, პროექტის ძირითადი პერსონალი არის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის დეპარტამენტის პროფესორი ნინო ფაილოძე და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი იაშა მურვანიძე.

პროექტის ფარგლებში მომზადდება და გამოიცემა მონოგრაფია „საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვა-კონტროლის სისტემის სრულყოფა და ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ახალი პარადიგმა“. მონოგრაფიის რეცენზენტები იქნებიან: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის კათედრის ასოცირებული პროფესორი ნანა სრესელი და ეკონომიკურ მეციერებათა დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზურაბ ლიპარტია.

მონოგრაფიის რედაქტორები იქნებიან: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი დავით ჯალაღონია და აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი, საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალის „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ მთავარი რედაქტორი იური პაპასქუა.