20 ოქტ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა პოზნანის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში - 2020/21 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

პოზნანის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (Poznan University of Life Sciences - PULS) (პოზნანი, პოლონეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2020-2021 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის (II სემესტრი)
20 ოქტ

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა იგნაცი ლუკასევიჩის სახელობის ჟეშუვის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2020/21 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

იგნაცი ლუკასევიჩის სახელობის ჟეშუვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Ignacy Lukasiewicz Rzeszów University of Technology - RUT) (ჟეშუვი, პოლონეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2020-2021 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის (II სემესტრი)
20 ოქტ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ბეჟას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - 2020/21 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

ბეჟას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (The Polytechnic Institute of Beja - IPBeja) (ბეჟა, პორტუგალია) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2020-2021 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრებისთვის (II სემესტრი)
20 ოქტ

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ბეირას ინტერიერის უნივერსიტეტში - 2020/21 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

ბეირას ინტერიერის უნივერსიტეტი (University of Beira Interior - UBI) (კოვილა, პორტუგალია) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2020-2021 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის (II სემესტრი)
20 ოქტ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტში - 2020/21 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტი (Afyon Kocatepe University – AKU) (აფიონი, თურქეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2020-2021 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრებისთვის (II სემესტრი)
20 ოქტ

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში - 2020/21 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (Lublin University of Technology – LUT) (ლუბლინი, პოლონეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2020-2021 აკადემიური წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის (II სემესტრი)
ყველა სიახლის ნახვა

იუნესკოს განზრახულობა

09/18/2020

მოგესალმებით,

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020 წლის 16 სექტემბერს შემოვიდა კორესპონდენცია (MES 6 20 0000846939), რომელიც შეეხება იუნესკოს განზრახულობას, მიიღოს მონაწილეობა ღირსშესანიშნავი ისტორიული მოვლენებისა თუ გამოჩენილი პირების იუბილეების აღნიშვნაში.


ამასთან დაკავშირებით, იუნესკო მოგვმართვს თხოვნით, მივაწოდოთ იმ ღირსშესანიშნავი თარიღების ჩამონათვალი (მაქსიმუმ ორი ნომინაცია, საიდანაც ერთში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ბალანსი), რომელთა აღნიშვნაში იუნესკომ შესაძლებელია მიიღოს მონაწილეობა 2022-2023 წლებში.


იმისათვის, რომ იუნესკომ განსახილველად წარმოდგენილი თარიღები აღიაროს საყოველთაო მნიშვნელობის დღესასწაულად, ისინი უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ ძირითად კრიტერიუმებს:  

·         შემოთავაზება უნდა იყოს მინიმუმ რეგიონალური მნიშვნელობის, ემთხვეოდეს იუნესკოს პრიორიტეტებს და უნდა უწყობდეს ხელს ტოლერანტობის, მშვიდობის იდეალებისა და კულტურული დიალოგის განმტკიცებას;  

·         იუბილე უნდა წარმოადგენდეს 50 ან 100 წლისთავს, ან შეესაბამებოდეს ორმოცდაათზე ჯერად თარიღს.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამასთან დაკავშირებით განთავსებულია ვებ-გვერდზე http://www.unesco.org/new/en/member-states/anniversaries/

გიგზავნით კორესპონდეციას თანდართულ დანართებთან ერთად.

გთხოვთ, განიხილოთ თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში და მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ოქტომბრისა.

პატივისცემით,


--

საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახური

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 237 54 34

https://gtu.ge/Suss/

www.gtu.ge

International Relations and Standards Office

Georgian Technical University

Tel / Fax: (+995 32) 237 54 34

https://gtu.ge/Suss/

www.gtu.ge


იუნესკო განათლების სამინისტროს წერილი

იუნესკო სააპლიკაციო ფორმა

 იუნესკო საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილი