23 სექ

გილოცავთ 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებას!

2020-2021 სასწავლო წლის I სემესტრი იწყება 28 სექტემბერს (დისტანციურად,პირველი ოქტომბრიდან გაგრძელდება არადისტანციურ რეჟიმში) და მოიცავს 19 კვირას.
22 სექ

ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელი სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის - ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები - 2020 წლის 28 სექტემბრიდან, დისტანციურ (ონლაინ) რეჟიმში დაიწყება
18 სექ

იუნესკოს განზრახულობა

გაცნობებთ,  რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020 წლის 16 სექტემბერს შემოვიდა კორესპონდენცია (MES 6 20 0000846939), რომელიც შეეხება იუნესკოს განზრახულობას, მიიღოს მონაწილეობა ღირსშესანიშნავი ისტორიული მოვლენებისა თუ გამოჩენილი პირების იუბილეების აღნიშვნაში.
17 სექ

კონკურსი საქართველოს ეროვნული პრემიის მოსაპოვებლად

მიმდინარე წლის 15 სექტემბრიდან ეროვნული პრემიის კომისია აცხადებს კონკურსს საქართველოს ეროვნული პრემიის მოსაპოვებლად.
17 სექ

სტუდენტის წარმატება

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის გოგა გელიტაშვილის წარმატება
15 სექ

სამხრეთ კორეის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის სასტიპენდიო პროგრამა - 2020-2021 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

სამხრეთ კორეის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი (University of Science and Technology - UST) (ტეჯონი, სამხრეთ კორეა) აცხადებს კონკურსს სტიპენდიის მოსაპოვებლად 2020-2021 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრისთვის
ყველა სიახლის ნახვა

Конференция WoS Цифровой век

07/22/2020
Уважаемые коллеги!

Приглашаем к участию в международной конференции с размещением Статей в WoS «Цифровой век: традиции, современность, инновации», которая состоится 24-25 сентября .

Организовано: Казанский Федеральный Университет, Институт международных отношений и вузы-партнеры

Секции конференции:

Секция 1. Медиа и коммуникации

Секция 2. История

Секция 3. Международные отношения

Секция 4. Политика

Секция 5. Образование

Секция 6. Библиотековедение и информационные ресурсы

Секция 7. Экономика и менеджмент

Секция 8. Лингвистика

Загрузка статей - 31 июля. (сроки будут пролонгированы до 15 августа) в систему https://easychair.org/conferences/?conf=datmi2020

Сайт конференции: https://bcc-conference.com/datmi-2020

Все допущенные статьи будут опубликованы в сборнике трудов конференции в следующих журналах:

1) SHS Web of Conferences, EDP Sciences (сборники конференций (conference paper) индексируются в системе Web of Science). https://www.shs-conferences.org/

2) Advances in Social Science, Education and Humanities Research, ATLANTIS PRESS (сборники конференций (conference paper) индексируются в системе Web of Science)

3) Отдельные статьи, рекомендованные научным комитетом, будут направлены на публикацию в высокорейтинговые журналы с индексацией Web of Science и Scopus

Статьи принимаются на англ.яз

шаблон оформления статьи прилагается

количество соавторов — не более 6.

--
С уважением,

Организационный комитет международной конференции

с размещением Статей в WoS «Цифровой век: традиции, современность, инновации»

https://bcc-conference.com/datmi-2020


საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტების სამსახური

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 237 54 34

www.gtu.ge

International Relations and Standards Office

Georgian Technical University

Tel / Fax: (+995 32) 237 54 34

www.gtu.ge