15 იან

საქართველოს სტუდენტური პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი იწყებს წევრების მიღებას

სტაჟირების პროგრამა სტუდენტებისთვის შესაძლებლობაა, მიიღონ გამოცდილება საპარლამენტო საქმიანობაში
13 იან

ინფორმაცია სტუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები განმეორებით ჩატარდება მიმდინარე წლის 1 თებერვალს, ელექტრონულ (ონლაინ) ფორმატში, შემდეგ ფაკულტეტებზე
28 დეკ

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„მეცნიერება, განათლება, ინოვაცია: აქტუალური საკითხები და თანამედროვე ასპექტები“. 12 თებერვალი, 2021 წელი
26 დეკ

ჩატარდა Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში შემაჯამებელი ღონისძიება

2020 წლის  24 დეკემბერს  ჩატარდა Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში  მიმდინარე EcoMode    პროექტის „ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა  სტუმართმასპინძლობაში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” შემაჯამებელი ღონისძიება  
23 დეკ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2020 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები, ელექტრონული ფორმატით. არჩევნებში მონაწილეობის მიღება სტუდენტებს შეუძლიათ თავის ინდივიდუალურ ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებული უნიკალური ბმულის მეშვეობით
18 დეკ

ზაარბრუკენის პირველი ონლაინ ლექცია

ჩატარდა პირველი ონლაინ ლექცია საერთაშორისო სტრატეგიულ მენეჯმენტში,  ზაარბრუკენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში
ყველა სიახლის ნახვა

კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მონაწილეთა საყურადღებოდ!

06/23/2020

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ მონაწილეთა საყურადღებოდ!

კონფერენცია გაიმართება 26 ივნისს, 11 საათზე. იმუშავებს 5 სექცია.

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ ელექტრონული პორტალით - “Zoom”-ის სისტემის გამოყენებით ან მობრძანდეთ უნივერსიტეტში.

“Zoom”-ის მისამართი და აუდიტორიის ნომერი მითითებულია სექციების მიხედვით.

 

სექცია I - სტუ, VI კორპ., 713 აუდიტორია

მენეჯმენტისა და მარკეტინგის განვითრების თანამედროვე ტენდენციები და პერსპექტივები

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი ევგენი ბარათშვილი

zoom - მისამართი 611-020-8837, პაროლი gtu 2020

1.         

Glonti Maria – JSC   TBC Bank, Agile Coach, MBA. Tbilisi, Georgia

“ Trends and Challenges of Digital Business Project Management in Georgia”

2.         

Tandilashvili Nino – PHD, Professor of Management. ISC Paris Business School

“Global Challenges in Education “

3.         

Цирекидзе Тамар – Грузинский Технический Университет. студентка

„Глобализация и современные вызовы бизнеса“

4.         

ართმელიძე არჩილ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ჭადრის ნაყოფის გამოყენება ზღვაში ჩაღვრილი ნავთობის შეგროვების მიზნით“

5.         

აროშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

„საერთაშორისო ბიზნესში არსებული ტექნიკური რეგულაციების და პროტექციონიზმის გავლენა საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკურ პოტენციალზე“

6.         

ბაკაშვილი დალი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„შრომის პროცესში პიროვნების ქცევის განმაპირობებელი მოტივები“

7.         

ბალახაშვილი ჟანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. ასისტენტ-პროფესორი

ქაჯაია თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

„გენდერული უთანასწორობები ლიდერობაში“

8.         

ბერიკაშვილი ლია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

სააკიანი ჯემმა - -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტი

„საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის განვითრების ინდუსტრიის მარკეტინგული კვლევა“

9.         

ბლიაძე ნოდარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების ხერხები და მეთოდები“

10.      

გაგვიშვილი ლევან - აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

„ონლაინ ბიზნეს-მოდელების ზრდა და დიდი ლოქდაუნი“

11.      

გვაჯაია ლუარა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვ. პროფესორი

ჩადუნელი გოჩა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„კონკურენციისა და კონკურენტუნარიანობის მართვა“

12.      

გოჩიტაშვილი ლალი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

აფციაური ია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

შიუკაშვილი მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

დვალი თორნიკ - KPMG Georgia უფრ. აიტი სპეციალისტი

“ელექტრონული გადახდის სისტემები“

13.      

გრიშიკაშვილი თეონა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ოთინაშვილი რამაზ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„მარკეტინგული კომუნიკაციები მცირე ბიზნესისთვის“

14.      

გუნიავა ქეთევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტი, დოქტორანტი

„ სატელეკომუნიკაციო მომსახურების დანახარჯების მართვა და კვლევა“

15.      

დათაშვილი ლაშა-გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტი

დათაშვილი მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ოთხმეზური არჩილ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ იაპონიისა და ჩინეთის ტრანსნაციონალური კორპორაციების გამოცდილების გამოყენების შესაძლებლობები საქართველოში“

16.      

ზაზაშვილი ლია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ტაბატაძე მარინა - თსუ-ის პროფესორი

„ აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების პრინციპები და უწყვეტი განათლების მექანიზმები უმაღლესი განათლების სისტემაში“

17.      

თაბაგარი ხათუნა - თსუ -ს დოქტორანტი

მამალაძე ლელ - თსუ-ს დოქტორანტი

ოხანაშვილი ლია - თსუ-ს დოქტორანტი

„ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა: საერთშორისო გამოცდილება და საქართველო“

18.      

თვალიაშვილი ანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ჭიაბერაშვილი ქეთევან - საქ. დავით აღმაშენებლის სახ. ეროვნული აკადემიის ასოც. პროფესორი

„მოულოდნელი კრიზისი, როგორც სერიოზული გამოწვევა“              

19.      

ირემაშვილი გიორგი -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

სოსელია მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„ სამედიცინო პერსონალის მოტივაციაზე მოქმედი ფაქტორები“

20.      

კავთიძე ედუარდ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„ პერსოლნალის მენეჯერის ძირითადი პროფესიული როლები“

21.      

კაპანაძე მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ჭინჭარაული გიორგი - სესტ-ს უნივერსიტეტის რექტორი

„ ბიზნესის საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზის შესახებ“

22.      

კატუკია ვალერი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

კატუკია ანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. ასისტენტ-პროფესორი

„ ბიზნესის როლი მშვიდობის მშენებლობის არქიტექტონიკაში“

23.      

კავთიძე ედუარდ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ნუცუბიძე ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ქალთა მეწარმეობა გენდერულ ჭრილში“

24.      

ლაზვიაშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„ მსხვილი კომპანიების მართვის ზოგიერთი საკითხი“

25.      

ლომაია მარიამ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ბერიკაშვილი ლია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„მარკეტინგი, როგორც თანამედროვე ჯადაცვის განუყოფელი ნაწილი“

26.      

ლორთქიფანიძე რევაზ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. პროფესორი

„COVID -19 და კრიზისული მენჯემენტის გასათვალისწინებელი ტექნოლოგიები“

27.      

მარიდაშვილი მანანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვ. ასოც. პროფესორი

უგრეხელიძე ხათუნა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

მეფარიშვილი დავით -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ ფარმაცევტული ბიზნესის გამოწვევები საქართველოში“

28.      

მაჭარაშვილი თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

„კორონა კრიზისის მენეჯემენტი და საქართველოს საინვესტიციო პერსპექტივები“

29.      

მიქელაშვილი მერაბ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. პროფესორი

იკვილაძე ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„შთაბეჭდილების ეკონომიკა“ და ინოვაციური მარკეტინგული კომუნიკაციები“

30.      

მორჩილაძე გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტი

„ ლიდერობის არსი და თეორიული საფუძვლები“

31.      

ოთინაშვილი რამაზ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ქუთათელაძე ანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საზოგადოების როლი ეროვნულ უსაფრთხოებაში“

32.      

ომანაძე ირმა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ყურაშვილი გუგული - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„კორპორაციის ინტელექტუალური კაპიტალი: სტრუქტურა, მართვის მოდელი და განვითარების სტრატეგია“

33.      

პეტრიაშვილი ლილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

კაიშაური თინათინი -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

იმნაიშვილი მარიამი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ Covid 19 –ის გავლენა მიწოდების ჯაჭვზე“

34.      

როსტიაშვილი თამარ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ფოფხაძე გვანცა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ნეირომარკეტინგი და ბიომეტრიული სენსორები - მომხმარებლი კმაყოფილების საზომი ინსტრუმენტები“

35.      

როსტიაშვილი თამარ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც.პროფესორი

მიქანაძე თეა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„პირველადი ჯანდაცვა - თანამედროვე ჯანდაცვის მართვის პრიორიტეტული მიმართულება“

36.      

როხვაძე მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. ასისტენტ-პროფესორი

„მენეჯერობიდან ლიდერობამდე ერთი ნაბიჯი სულაც არ არის ”

37.      

სამხარაძე გურამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„დანახარჯების სიმცირით კომპანიის ლიდერობის სამი არჩევანი ბაზარზე“    

38.      

სიდამონიძე ნატალი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი - ?

ბენაშვილი ალექსანდრე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ჯიქიძე ლევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„მათემატიკური და იმიტაციური მოდელირების მნიშვნელობა და შესაძლებლობები თანამედროვე აგრარული სექტორის განვითარების უზრუნველყოფაში“

39.      

სოსელია მაია - -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ბეგდარაშვილი თამარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ადაპტაციური მენეჯმენტის არსის გაგებისათვის“

40.      

ქავთარაძე ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

იმნაიშვილი სალომე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ორგანიზაციების მართვის ტრანსფორმაცია ციფრული ტექნოლოგიების დროში“

41.      

ქობლიანიძე თამარ - სასწავლო უნივერსიტეტის „გეომედი“ ასოც. პროფესორი

ქარდავა ჭაბუკა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ ხარისხი და პაციენტების კმაყოფილება , როგორც მარკეტინგული ინსტრუმენტი ჯანდაცვაში“

42.      

ქორიძე ნატო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ქართული ავეჯის წარმოება და ექსპორტზე გასვლის ბარიერები“

43.      

ღამბაშიძე თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ფარესაშვილი დავით - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

თელია კოტე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„კომუნიკაციის წარმართვის სტრატეგიები სამუშაო ადგილზე“

44.      

ღურწკაია თათია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ღურწკაია კარლო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. ასოც. პროფესორი

„ კომპანიების მიდგომები სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ“

45.      

ყანდაშვილი თეიმურაზ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

კოჭლამაზაშვილი ლელა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივები ბალტიის რეგიონის ქვეყნებთან“

46.      

შენგელია ქეთევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„მომავლის საგანმანათლებლო სისტემის განვითრების ტენდენციები“

47.      

ჯოლია გურამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

“ Hi –Tech პროდუქციის მარკეტინგული მოდელი ჯეფრი მურის მიხედვით“

 

 

სექცია II - სტუ, VI კორპ., 131 აუდიტორია

ფინანსების, საბანკო საქმის, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის აქტუალური პრობლემები

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი გიორგი ცაავა

zoom - მისამართი 817-975-9291, პაროლი gtu 2020

1.         

აბუთიძე გოჩა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„კომერციული ბანკების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის ასპექტები“

2.         

აბრალავა გრიგოლ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ჯორბენაძე ზურაბ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

„დაბეგვრის ეთიკური პრინციპის ალგორითმი“

3.         

ბლიაძე სოფიო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ქაჯაია ქეთევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

„ფულის წარმოშობა და ბიზნესი“

4.         

გოჩიტაშვილი ლალი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

აფციაური ია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

დვალი თორნიკე - KPMG Georgia, უფროსი აიტი სპეციალისტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

შიუკაშვილი მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„დისტანციური საბანკო მომსახურეობა საქართველოში“

5.         

გრიგალაშვილი ბიძინა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

აბაშიძე გოჩა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

მეიშვილი გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საგადასახადო დავალიანების აუდიტი და გადახდევინების უზრუნველყოფის პრობლემები“

6.         

გრიგალაშვილი ლევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

აბაშიძე გოჩა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

გრიგალაშვილი ბიძინა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საგადასახადო პოლიტიკა, როგორც საწარმოთა გადახდისუნარიანობის მასტიმულირებელი ფაქტორი“

7.         

გრიგალაშვილი ლევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ნატრიაშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

გრიგალაშვილი ბიძინა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„აუდიტის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოში“

8.         

გურული ანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საერთაშორისო ანგარიშსწორების სისტემა SWIFT“

9.         

დავრაშელიძე ირინე - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, შპს აუდიტ ლუქს სერვისის აუდიტორი

„შიდასაფირმო კონტროლის ოპტიმიზაცია საქართველოს ფირმებში“

10.      

ზაუტაშვილი სოფიო - სს თიბისი ბანკი, მომსახურების მენეჯერი

„ევროპის საბანკო სისტემის მნიშვნელობა და გავლენა საქართველოს საბანკო სისტემაზე“

11.      

კაპანაძე მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ღირსიაშვილი მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საგადასახო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ“

12.      

კოჟორიძე ილია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„სადაზღვევო სისტემის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“

13.      

ლიპარტია ზურაბ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვ. პროფესორი

ფიცხელაური მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები“

14.      

მუშკუდიანი ვალერი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„COVID-19-ის გავლენა საქართველოს კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელებზე“

15.      

ნადირაძე გოჩა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

მეიშვილი გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საქართველოში განხორციელებული ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები და შესყიდვების დაგეგმვის ეტაპამდე განსახორციელებელი ღონისძიებები“

16.      

ნოზაძე მზევინარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

„წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები: ჰეჯირება და სპეკულაცია“

17.      

ქუთათელაძე ალეკო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ნიკურაძე რუსუდან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ფინანსური ინოვაციების სახეები ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციებში“

18.      

ცაავა გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ბიბილური ანი - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

„SWOT-ანალიზი მარტივად“

19.      

ცაავა გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ბურდიაშვილი რატი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„ლიზინგური ოპერაციები როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტუნარიანობისა და საინვესტიციო პროცესების აქტივიზაციის მნიშვნელოვანი საფუძველი“

20.      

ხარიტონაშვილი თამარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ვანიშვილი მერაბი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„საბანკო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა“

21.      

ჭანტურია ნატალია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

კურტანიძე მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

წიკლაური მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„სოციალური კაპიტალის გავლენა ადამიანური კაპიტალის ფორმირების პროცესზე“

22.      

ხაჩიძე ანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საბანკო დაკრედიტების რეგულაციები კორონომიკის პირობებში“

23.      

ჯაფარიძე ირინე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების ფონზე“

24.      

ჯორბენაძე ზურაბ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

იფია ასმათ - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

„საგადასახადო რისკის მონიტორინგის პრაქტიკა საქართველოში“

25.      

Chovelidze Nino - PHD Student

„Challenges of Public Internal Financial Control in Georgia“

 

სექცია III - სტუ, VI კორპ., 710 აუდიტორია

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა, აგრობიზნესი და სტატისტიკა განვითარების თანამედროვე ეტაპზე

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი ანზორ აბრალავა

zoom - მისამართი 781-322-4316, პაროლი 516891

1.         

ბაღათურია გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

იაშვილი ირინე -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ბაღათურია ოთარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„საქართველოს წინაშე არსებული ეკონომიკური გამოწვევები პანდემიის გათვალისწინებით“

2.         

ბაღათურია მარინე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტ-პროფესორი

ერუაშვილი მანანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტ-პროფესორი

„ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის გზები საქართველოში“

3.         

ბენია ირინა - თჰუ-ს ასოც. პროფესორი

„აგროტურიზმის როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში“

4.         

ენია მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„ინოვაციური და ციფრული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“

5.         

ბილისეიშვილი თათია -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლების უთნასწორობა და ცხოვრების დონე“

6.         

გარსევანიშვილი გიორგი -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

გორშკოვი თეიმურაზ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. ასოც. პროფესორი

„საქართველოს ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევები და სახელმწიფოს მიერ გასატარებელი ღონისძიებები“

7.         

გიაშვილი ია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„პროდუქციის წარმოების ოპტიმალური პარტიის განსაზღვრის ალგორითმი, დანახარჯების მინიმიზაციის კრიტერიუმით რესურსებზე ფასდაკლების გათვალისწინებით“

8.         

დათაშვილი ვახტანგ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. პროფესორი

ბერიძე იაგო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ბიზნეს-გარემო, როგორც სახელმწიფო ეკონომიკის სწრაფი განვითარების ძირითადი ფაქტორი“

9.         

დევიძე თამარ -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკის მართვა კრიზისულ და პოსტკრიზისულ პერიოდში“

10.      

ვეფხვაძე ეკა -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„გლობალიზაცია - დადებითი და უარყოფითი მხარეები“

11.      

ზარქუა ირაკლი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკის თეორიული ასპექტები“

12.      

თოფჩიშვილი მარინე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტ-პროფესორი

გიგლაური ნელი - კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

ტოკლიკიშვილი ნინო - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი

„ბუნებრივი პროდუქტები უალკოჰოლო სასმელებში“

13.      

კოკორაშვილი შორენა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

Covid 19-ის ეკონომიკური მხარე და მედიის მუშაობის განსხვავებული სპეციფიკა

14.      

მარტიაშვილი მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტ. პროფესორი

ფიფია ასმათი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვ. ასისტ. პროფესორი

„უცხოური ინვესტიციების ეფექტურად გამოყენების მიმართულებები საქართველოში“

15.      

ოთარაშვილი ქეთევან -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

გვაჯაია ლუარა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწ. პროფესორი

„პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე“

16.      

ონიანი მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ სოციალური ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი ასპექტები“

17.      

სულაშვილი გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც.პროფესორი

სულაშვილი მალხაზ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ტარუაშვილი ნინო -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„მრეწველობის როლი და ადგილი საქართველოს ეკონომიკაში“

18.      

ღამბაშიძე თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

ხუჭუა ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„კორონა და თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური რეალობის პარადოქსები“

19.      

ყანდაშვილი თეიმურაზ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ნუცუბიძე პოლიკო -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საქართველო და დიდი აბრეშუმის გზა“

20.      

ყიზილაშვილი კონსტანტინე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

მიქელაძე თამარ -სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

„კორონა ვირუსის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისზე“

21.      

შენგელია რევაზ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

შენგელია ნათია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„ ეროვნული წარმოების განვითარების ახალი შესაძლებლობები კორონომიკული კრიზისის ფონზე“

22.      

ცოფურაშვილი გოჩა -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„რეგიონული ეკონომიკის მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობის დარგის ინტენსიური განვითარების და ინკლუზიური ჩართულობის უზრუნველყოფაში“

 

სექცია IV - სტუ, VI კორპ., 105 აუდიტორია

საჯარო და ელექტრონული მმართველობის თანამედროვე გამოწვევები

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი გენადი იაშვილი

zoom - მისამართი 956-586-2290, პაროლი gtu 2020

1.         

Bielska Tetiana V. - Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor of Management and Public Administration Department O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Khalife Ali H. - Mayor of city Sarafand, Lebanon, post-graduate student of the Department of Management and Public Administration of O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Beridze Lika - Academic Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Transport and Mechanical Engineering Management, Georgian Technical University

Goderdzishvili Bella - Academic Doctor of Economics, Assistant Professor, Department of Business Administration, Georgian Technical University

„Participatory budget as a tool of budget planning of territorial community funds“

2.         

აბესაძე ქეთევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„პანდემია და პროფესია - მასწავლებელი“

3.         

აბრალავა ანზორ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

დგებუაძე მარინე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„თანამედროვე საარჩევნო სისტემები“

4.         

ბარბაქაძე თამარი - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ელექტრონული მმართველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“

5.         

გვაზავა თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„სოცკონფლიქტის თემატური მედიარეზონანსი, უახლეს პრობლემატურ ფონზე“

6.         

გოჩიტაშვილი ლალი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

აფციაური ია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დვალი თორნიკე - KPMG Georgia, უფროსი აიტი სპეციალისტი

შიუკაშვილი მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

„ელექტრონული მმართველობის თანამედროვე ტენდენციები საქართველოში“

7.         

უმბათოვი ქიარიმ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ხელისუფლების დეცენტრალიცაზია, როგორც საჯარო მმართველობის ეფექტურობის ზრდის ფაქტორი“

8.         

დანელია ვაჟა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საქართველოს სპორტის ჟურნალისტიკის ევოლუციური განვითარებისა და პერიოდიზაციის საკითხისათვის“

9.         

ვზარაშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„პროფესიული განათლების სისტემა და მიმდინარე გამოწვევები“

10.      

იარღანაშვილი ხათუნა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ბაღათურია ოთარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

„დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში საჯარო მმართველობის დაწესებულებების საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის მნიშვნელობა“

11.      

კანდელაკი ქეთევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ჭკვიანი ქალაქი და ჭკვიანი მობილობა“

12.      

კეცხოველი ირმა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„სამართლის კულტურის საკითხისათვის საქართველოში“

13.      

კობიაშვილი ანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

კიკნაძე მზია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ქუთათელაძე ქეთევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„ელექტრონული ტენდერების სისტემის მოდიფიცირება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისათვის“

14.      

ლომიშვილი მაია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

„ადამიანური რესურსების მართვა ადგილობრივ თვითმმართველობაში“

15.      

მელაძე ციალა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„სოციალური პოლიტიკა არჩევნებში“

16.      

მეტრეველი ლია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„ფსიქოლოგის საგანმანათლებლო როლი - დისტანციური სწავლების პროცესში“

17.      

მძინარაშვილი გიორგი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

„ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში - სპორტის ერთი გაკვეთილი“

18.      

ნადირაძე გოჩა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„საქართველოში განხორციელებული ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვები და შესყიდვების დაგეგმვის ეტაპამდე განსახორციელებელი ღონისძიებები“

19.      

საგინაშვილი ხათუნა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„მედია ფასეულობათა ტრანსფორმაციის სამსახურში“

20.      

სუხიშვილი სოფიო - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

„საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაეროს, ეუთოს, ევროსაბჭოს) როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმეში ოკუპირებულ ცხინვალსა და აფხაზეთში“

21.      

ფაჩულია სოფიო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ლიდერის როლი გენდერული სტერეოტიპების კვლევის დროს“

22.      

ქათამაძე ნატო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

„გამჭვირვალობა საჯარო სამსახურებში“

23.      

შამათავა ირაკლი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„სესხის ხელშეკრულების ისტორიული ექსკურსი (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა)“

24.      

ცოტნიაშვილი ნანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„სწავლისადმი დემოტივაცია მოსწავლეებში და თანამედროვე სოციალური თეორიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“

25.      

წვერავა ლაშა - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი

„მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების ინოვაციური მექანიზმების სრულყოფა საჯარო სამსახურში“

26.      

წიკლაური ირინე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ინკლუზიური სწავლების ზოგიერთი საკითხი საქართველოს სკოლებში“

27.      

ჭანტურია მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის დოკუმენტბრუნვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა და თანამედროვე გამოწვევები“

28.      

ჭიაურელი ვანო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„პიარისა და პროპაგანდის განსხვავება“

29.      

ჭყონია ნატალია - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ზოგადი განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში“

 

 


სექცია V - სტუ, VI კორპ., 704 აუდიტორია

ტურიზმის თანამედროვე გამოწვევები და პერსპექტივები

სექციის ხელმძღვანელი - პროფესორი მარინა მეტრეველი

zoom - მისამართი 904-695-1990, პაროლი gtu 2020

1.         

Beata Fehervolgyi - Professor , University of Pannoia, Hungary

Rusudan Kutataeladze – Professor of Georgian Technial University

Viktória, Csizmadiáné Czuppon - Professor, University of Pannonia, Faculty of Business Economics, Hungary

Nino Chachava – Associate Professor of Georgian Technial University

NIno Pailodze - Associate Professor of Georgian Technial University

“The principles of mutual benefit of eco-innovative collaboration in small and medium-sized enterprises”

2.         

აქიმიშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„სასტუმრო ბაზარი და მარკეტინგის სტრატეგია“

3.         

ახალაია ნანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვ. პროფესორი

„საქართველოს მაღალმთიანეთის დემოგრაფიული გამოწვევა“

4.         

ბარკალაია ბესიკ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

აქიმიშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„სასტუმრო ინდუსტრიაზე ინვესტიციების გავლენის ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი“

5.         

ბაქანიძე მაგდა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტ-პროფესორი

ბაქანიძე თეონა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„უსაფრთხოება ტურისტულ სექტორში“

6.         

ბლიაძე მურმან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„ტურიზმი და მენეჯმენტის როლი მასპინძლობის დარგში“

7.         

გალახვარიძე ნაირ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვ. პროფესორი

„ეკოლოგიურ მენეჯმენტში ბენებათსარგებლობის რეგულირებისა და კონტროლის ასპექტები“

8.         

გოგიტიძე გიორგი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ნადარეიშვილი ნანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„ტურიზმის გამოწვევების ზოგიერთი ასპექტი მთიან აჭარაში“

9.         

ვასაძე მანანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

სარალიძე თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ტურიზმის მდგრადი განვითრება კლიმატის ცვლილების პირობებში“

10.      

კანაშვილი თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ბერიძე თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

„Covid 19 - ის ზეგავლენა ტრენინგ ინდუსტრიაზე“

11.      

მამფორია ნანი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„ღვინის როლი საქართველოს ტურიზმში“

12.      

მეტრეველი მარინა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

კეკელიძე ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ინსტიტუციური მოდელი „ აღმოაჩინე საქართველო“ საქართველოს მდგრადი ტურიზმის განვითარებისთვის“

13.      

მეტრეველი მარინა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

დოლიძე თინათინ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„Covid 19 და მისი გავლენა სასტუმრო ბიზნესზე“

14.      

ოსიტაშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ნადარეიშვილი ნანა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„რისკ-ფაქტორებისა და კრიზისების გავლენა ტურიზმზე“    

15.      

აბატაძე სესილი - თსუ-ს დოქტორანტი

„რისკ-მენეჯმენტი ტურისტულ ბიზნესში“

16.      

ქვარაია ირაკლი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

ქუთათელაძე ქეთევან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

მალანია ელისაბედ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

„თბილისში, ძველი შენობების „ახალი სიცოცხლის“ შედეგად გახსნილი სასტუმროები და მათი როლი ტურიზმის განვითარებაში“

17.      

ქინქლაძე რუსუდან - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

აბესაძე ნინო - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი

აბესაძე ოთარ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

„ევროკავშირიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების სტატისტიკური კვლევა“

18.      

ქობლიანიძე თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი

ტაბიძე თამარ - სდასუ-ს მოწ. სპეციალისტი, „შპს მეჯიქ როუზ ჯორჯია“-ს დირექტორი

„Covid 19 -ის გამოწვევბი და ქართული ტურიზმის ახალი შესაძლებლობებბი“

19.      

ხმიადაშვილი ნინო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

„ხარისხის მართვის ძირითადი ასპექტები სასტუმრო ბიზნესში“