13 თებ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის მაგისტრანტის წარმატება

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის „საჯარო მმართველობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი გოგა გელიტაშვილი შერჩევის პროცედურების წარმატებით გავლის შედეგად მიღებულ იქნა სტაჟიორად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
12 თებ

სპეციალური სტიპენდია !

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან პარტნიორობით აცხადებს სტიპენდიას გამორჩეული საჯარო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე უმაღლესი რგოლის მენეჯერებისთვის (CEU Executive MBA)
12 თებ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ფაკულტეტზე დაწესებულია გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების ნიკო ნიკოლაძის სახელობის, აკაკი ხოშტარიას სახელობის და დავით სარაჯიშვილის სახელობის საფაკულტეტო სტიპენდია თვეში 100 ლარის ოდენობით
10 თებ

სტუდენტთა საყურადღებოდ !

მიმდინარე სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან სტუდენტის სტატუსის აღდგენის და სემესტრის დამატების ვადები დასრულდება 2020 წლის 12 თებერვალს! გთხოვთ მობრძანდეთ სასწრაფოდ დეკანატში
05 თებ

საჯარო სამსახურის ბიურო სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამას იწყებს

საჯარო სამსახურის ბიურო  სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-12 ნაკადს იწყებს
04 თებ

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2020 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" I ეტაპის განხორციელებას იწყებს
ყველა სიახლის ნახვა

პროექტების ანგარიში

01/13/2020

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ანგარიში


2019 წლის 27 დეკემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი-სასწავლო პროექტების ანგარიშის მოსმენა.
ღონისძიება გახსნა ფაკულტეტის დეკანმა რუსუდან ქუთათელაძემ. მან ისაუბრა სამეცნიერო-კვლევითი-სასწავლო პროექტების მნიშვნელობაზე, კერძოდ, სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის სრულყოფაზე, ახალი ინოვაციების შესწავლასა და მათ პოპულარიზაციაზე, ახალგაზრდა მეცნიერთა მოზიდვასა და დაინტერესებაზე. ასევე, წარადგინა დასრულებული პროექტები და მათი ხელმძღვანელები.
აღნიშნული პროექტებია:
1. „ინტელექტისა და კრეატიულობის კავშირი მენეჯერულ საქმიანობაში“;

2. „სწავლების ევროპული ხარისხის უზრუნველყოფა და განვითარების პერსპექტივები, შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები“;

3. „საქართველოში მეღვინეობის კლასტერის ფორმირების თავისებურებები კონკურენტუნარიანობის პირობებში“;

4. „მოსწავლე-ახალგაზრდებში სამეწარმეო პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და რეალიზაციის მეთოდოლოგია“;

5. „ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემის რეფორმირების პრობლემები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში“.

შესაბამისად, მსმენელების წინაშე წარსდგნენ პრეზენტაციებით პროექტის ხელმძღვანელები და მონაწილეები. თითოეულმა მათგანმა ისაუბრა პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ კვლევაზე, შედეგებსა და პერსპექტივებზე:
1. გუგული ყურაშვილი - ასოც. პროფესორი, დეკანის მოადგილე
2. ნინო ჩიკვილაძე - ასოც. პროფესორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
3. ევგენი ბარათაშვილი - პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
4. თამარ ბერიძე - პროფესორი
ნატალია ჭანტურია - ასოც. პროფესორი
5. ლევან გრიგალაშვილი - პროფესორი

შეხვედრა დასრულდა ფაკულტეტის დეკანისა და მენეჯერის ორგანიზებით გამართული საახალწლო მილოცვითა და ფურშეტით.