26 სექ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის, მაგისტრატურის საგანმანეთლებლო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
26 სექ

ახალი საინფორმაციო გვერდი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველკურსელებისთვის

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩარიცხულ პირველკურსელებს მათთვის განკუთვნილ ახალ საინფორმაციო გვერდზე -  studinfo.gtu.ge ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, რექტორის, პროფესორ დავით გურგენიძის მიმართვა და საუკეთესო სურვილები დახვდებათ, რაც სტუდენტური ცხოვრების დაწყებასა და ახალგაზრდებისთვის ახალ, უმნიშვნელოვანეს ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება
23 სექ

გილოცავთ 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებას!

2020-2021 სასწავლო წლის I სემესტრი იწყება 28 სექტემბერს (დისტანციურად,პირველი ოქტომბრიდან გაგრძელდება არადისტანციურ რეჟიმში) და მოიცავს 19 კვირას.
22 სექ

ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელი სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის - ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები - 2020 წლის 28 სექტემბრიდან, დისტანციურ (ონლაინ) რეჟიმში დაიწყება
18 სექ

იუნესკოს განზრახულობა

გაცნობებთ,  რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020 წლის 16 სექტემბერს შემოვიდა კორესპონდენცია (MES 6 20 0000846939), რომელიც შეეხება იუნესკოს განზრახულობას, მიიღოს მონაწილეობა ღირსშესანიშნავი ისტორიული მოვლენებისა თუ გამოჩენილი პირების იუბილეების აღნიშვნაში.
17 სექ

კონკურსი საქართველოს ეროვნული პრემიის მოსაპოვებლად

მიმდინარე წლის 15 სექტემბრიდან ეროვნული პრემიის კომისია აცხადებს კონკურსს საქართველოს ეროვნული პრემიის მოსაპოვებლად.
ყველა სიახლის ნახვა

დოქტორანტის გამოსვლა მეთოდურ სემინარზე

12/30/2019

 საჯარო მმართველობის პროგრამის დოქტორანტის გამოსვლა დარგთაშორისი კვლევების მეთოდურ სემინარზე
(სტუ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის პროექტი)

2019 წლის 27 დეკემბერს, საჯარო მმართველობის დოქტორანტმა ქეთევან კანდელაკმა მონაწილეობა მიიღო სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სემინარზე - „მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ჰუმანიტარულ კვლევებში“.
ქეთევან კანდელაკმა სემინარზე წარმოადგინა სადოქტორო კვლევის შემადგენელი ნაწილი: თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის ცალკეული ფაზების შედარებითი ანალიზი (კვლევის მათემატიკური მეთოდები); ისაუბრა კვლევის გამოყენებით მნიშვნელობზე: სატრანსპორტო სისტემის ორგანიზების პრობლემის დაძლევა, მუნიციპალიტეტისა და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გასატარებელი ღონისძიებების შეფასება ქალაქში რაციონალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნის უზრუნველსაყოფად.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ: სტუ-ის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი ვახტანგ კვარაცხელია და ამავე ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის პროფესორები: თამაზ მორჩაძე, ნუნუ რუსაძე, სასწავლო კვლევითი სამაეცვნიერო ცენტრის თანამშრომლები, აგრეთვე საჯარო მმართველობის, სამართალმცოდნეობის, IT ტექნოლოგიების, ტრანსპორტის მართვის სფეროში მომუშავე დოქტორანტები, რომელთაც გამოხატეს სურვილი მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით კვლევების განხორციელებაში ახლი ცოდნის შესაძენად.
მონაწილეებმა ისაუბრეს წარმოდგენილ მასალაში მოძრაობის განტოლებების, დიფუზიის განტოლებების შემუშავებზე, ფუნქციათა გაწერის გზებსა და მიმართულებებზე, აგრეთვე პროგნოზირების მეთოდის სრულყოფისთვის სატრანსპორტო კორესპოდენციების მიხედვით მატრიცის შედგენის მნიშვნელობაზე.
დისკუსია შეაჯამა ცენტრის ხელმძღვანელმა თამაზ მარსაგიშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი სასემინარო თემის განხილვამ დარგთაშორის კვლევას დინამიურობა შესძინა, გამოიიკვეთა ის მიმართულებები და კრიტერიუმები, რომლებიც დისერტაციის ხარისხზე აშკარად დიდ გავლენას მოახდენს.
დაიგეგმა, რომ დარგთაშორისი კვლევის შედეგის შეფასების მიზნით. გაწეული კონსულტაციების მიხედვით, თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის მართვის სისტემის ნაწილის მათემატიკური მოდელის აგების შემდეგ, ქეთევან კანდელაკის კვლევა მოსმენილ იქნეს მორიგ სემინარზე.