21 იან

მაგისტრატურის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი სემესტრის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
20 იან

ბრძანება (15.01. 2020 # 3/11

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ
20 იან

ბრძანება (15.01.2020 # 2/11)

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
14 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
13 იან

პროექტების ანგარიში

2019 წლის 27 დეკემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი-სასწავლო პროექტების ანგარიშის მოსმენა
10 იან

კონფერენციის შრომების კრებული

ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019
XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

ყველა სიახლის ნახვა

მივლინების ანგარიში

12/09/2019

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორის
ნინო ქავთარაძის საერთაშორისო კონფერენციაზე მივლინების

ა ნ გ ა რ ი შ ი

მოგახსენებთ, რომ 2019 წლის 22-24 ნოემბერს, საფრანგეთში, პარიზში, სორბონას უნივერსიტეტში გაიმართა სოციალური მეცნიერებების მოწინავე კვლევის მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციას ესწრებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლები (აშშ, პორტუგალია, მექსიკა, კოლუმბია, ინდონეზია და სხვა) კონფერენციას უძღვებოდა პროფესორი ვილფერტ–პორტალ ბლაიზე.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელით, კონფერენციაზე, როგორც მომხსენებელმა წარვადგინე პრეზენტაცია თემით: ,,უმაღლესი განათლების დაფინანსების სისტემა საქართველოში– პრობლემები და გამოწვევები“ – Higher Education Financing System in Georgia - Problems and Future Challenges.
აღნიშნული კონფერენცია შეეხო დღეისათვის აქტუალურ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: გლობალიზაცია– რეალობა თუ ილუზია, კულტურული მემკვიდრეობის ეკონომია, სოციალ–ეკონომიკური თანასწორობა და კეთილდღეობა მექსიკის ჩრდილოეთ საზღვარზე, განათლების ხარისხის გეოგრაფია ინდონეზიაში და სხვა.
აღნიშნულმა მოხსენებამ დაიმსახურა დიდი მოწონება, ყველა მომხსენებელს გადაეცა სერტიფიკატი, სტატიები კი გამოქვეყნდა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში.
კონფერენციის პროგრამის შესაბამისად განხორციელდა სექციური მუშაობა, აგრეთვე ადგილობრივი ღირშესანიშნაობების დათვალიერება, რამაც კონფერენციის მონაწილეებს მოგვცა შესაძლებლობა გავცნობოდით საფრანგეთის კულტურას და ტრადიციებს. საინტერესო შემოთავაზებები იქნა მიღებული სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლებისგან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან შემდგომი თანამშრომლობის თაობაზე. კონფერენციის ორგანიზატორებმა გამოთქვეს სურვილი სამომავლოდ კონფერენციის საქართველოში გამართვის თაობაზე.

ნ. ქავთარაძე