21 იან

მაგისტრატურის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი სემესტრის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
20 იან

ბრძანება (15.01. 2020 # 3/11

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ
20 იან

ბრძანება (15.01.2020 # 2/11)

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
14 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
13 იან

პროექტების ანგარიში

2019 წლის 27 დეკემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი-სასწავლო პროექტების ანგარიშის მოსმენა
10 იან

კონფერენციის შრომების კრებული

ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019
XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

ყველა სიახლის ნახვა

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

12/02/2019

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

29 ნოემბერს ჩატარდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. ფაკულტეტის დეკანმა რუსუდან ქუთათელაძემ ფაკულტეტის ღვაწლმოსილ პროფესორებს: კარლო ღურწკაიას, თამაზ ბაქრაძეს, ნოდარ ცანავას და რევაზ კაკულიას კიდევ ერთხელ მიულოცა ემერეტუსის აკადემიური წოდება და გადასცა დიპლომები ხანგრძლივი, ნაყოფიერი პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის.
ასევე დეკანმა მიმდინარე წელს წარმატებული საქმიანობისთვის გამოუცხადა მადლობა აკადემიურ პერსონალს და მოუწოდა სტუდენტებთან აქტიური თანამშრომლობისკენ, მათი კვლევით პროცესებში ჩართულობის მიზნით.
დღის წესრიგის დამტკიცების შემდეგ ფაკულტეტის საბჭომ განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება თითოეული საკითხის ირგვლივ