21 იან

მაგისტრატურის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწ. წლის  მაგისტრატურის პირველი სემესტრის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
20 იან

ბრძანება (15.01. 2020 # 3/11

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ
20 იან

ბრძანება (15.01.2020 # 2/11)

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
14 იან

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის  დასკვნითი გამოცდების ცხრილი
13 იან

პროექტების ანგარიში

2019 წლის 27 დეკემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო-კვლევითი-სასწავლო პროექტების ანგარიშის მოსმენა
10 იან

კონფერენციის შრომების კრებული

ხელისუფლება და საზოგადოება - 2019
XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული

ყველა სიახლის ნახვა

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

11/28/2019

                             

 სასწავლო ვიზიტი ბრიუსელში

(მომავლის ლიდერებისთვის)

 ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი   სტუდენტებს  სთავაზობს  4/5 დღიან  ვიზიტს  ევროპარლამენტის სტრუქტურებში და ინსტიტუციებში:

 •  პირდაპირი შეხვედრები ევროპარლამენტარებთან და წამყვან დეპუტატებთან

 •  შეხვედრები TOP პარტიის ლიდერებთან ,

                  o   EPP -  ევროპის სახალხო პარტია

                  o   SND - სოციალ-დემოკრატების პარტია

                  o   ALDE -ლიბერალ-დემოკრატების პარტია

                  o   GREEN - მწვანეთა პარტია 

 •  ინდივიდუალური პროფილის და ინტერესების მიხედვით შეხვედრები

 •  მონაწილის პროფილის შექმნა ევროპარლამენტის ბაზაზე

 •  დაკვირვება თუ  როგორ მუშაობს ევროპარლამენტის ინსტანციები, სტრუქტურები და ურთიერთობა  ევროპარლამენტის უმაღლესი რანგის საჯარო მოხელეებთან  შენთვის საინტერესო საკითხებზე;

 •  შეხვედრები რეგიონალურ კომისიებში;

 •  პერსონალური კოორდინატორი, ექსკურსია ბრიუსელში

 •  ყველაზე კრეატიულ ახალგაზრდებს  Google Office-ში ვიზიტის  შემდეგ ექნება განმეორებით მოწვევის და თანამშრომლობის შესაძლებლობა , ევროპაში მთავარ შტაბ-ბინაში, სადაც საკუთარი თვალით იხილავენ მუშაობის პროცესს,  ადგილზე შექმნიან თავიანთ პროფილს Google –ის ბაზაზე

 •  გაიცემა ევროპარლამენტის საერთაშორისო ხარისხის სერტიფიკატი

 •  ექნებათ პირდაპირი მოწვევა ევროპარლამენტიდან

 •  ასევე, გაიცემა ევროპარლამენტის ინდივიდუალური საშვები, რითაც შეეძლებათ დასწრება  სესიებზე. საშვები  მონაწილეებს საკუთრებაში  რჩებათ ვიზიტების შემდეგ.

 •  შეხვდებიან „ევროპული ალიანსი საქართველოსვთის“ ხელმძღვანელობას, რომელიც არის ბრიუსელში დაფუძნებული ორგანიზაცია.

 •  ევროპარლამენტარიუმში ვიზიტი - მუზეუმი

 

პროექტი ფარავს შემდეგი სახის ხარჯებს :

სასწავლო ვიზიტებს ევროპარლამენტში, შეხვედრებს ევროპარლამენტარებთან, Google-ის ევროპის სათაო ოფისში (Headquarter) ვიზიტს, სესიებზე დასწრებას,   პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა აქტივობაზე უფასოდ დასწრებას, საშვების და სერტიფიკატების ხარჯებს, ექსკურსიის ხარჯებს, სასტუმროს, დილის საუზმეს, წინამოსამზადებელ ტრენინგებს, ევროპარლამენტარიუმში ვიზიტს. სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობის სრული საფასურია  350 ევრო.

პროექტის ხარჯები არ ფარავს : ფრენისა და აეროპორტშ ტრანსფერის ხარჯებს.

მსურველებს, გთხოვთ მიმართოთ ბიზნესტექნოლოგიების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.