უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი - საგრანტო კონკურსი დოქტორანტებისათვის 2020 წ.

უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი (STCU) აცხადებს საგრანტო კონკურსს დოქტორანტებისათვის სადოქტორო კვლევების ჩასატარებლად, 2020 წლის განმავლობაში.

კვლევის თემა დაკავშირებული უნდა იყოს ისეთ საკითხებთან, როგორიცაა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური ან ბირთვული იარაღის არაპროპოლიფიკაციის განვითარება და ტენდენციები; სავაჭრო სტრატეგიული კონტროლი; ეროვნული და საერთშორისო სავაჭრო კონტროლის  სისტემები.

სააპლიკაციო განცხადება უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე: phd.grant@stcu.int, არაუგვიანეს 2020 წლის 20 აპრილისა.

დეტალური ინფორმაცია საგრანტო კონკურსთან დაჯავშირებით იხილეთ ვებგვერდზე.


სიახლეებში დაბრუნება