პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის BIT სტიპენდიების პროგრამები - 2020/21 სასწავლო წელი

პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი (Beijing Institute of Technology - BIT) (პეკინი, ჩინეთი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს სთავაზობს BIT სტიპენდიების პროგრამებს 2020-2021 აკადემიური წლისათვის:

1. სრული აკადემიური პროგრამები. 3 სტიპენდია მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის. უცხოელი სტუდენტებისთვის პროგრამა სრულად ფარავს ყველა ხარჯს;

2. გაცვლითი პროგრამები. სტიპენდია სრულად დააფინანსებს 5 ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტის (ბაკალარიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სწავლის საფასურს და კამპუსში საცხოვრებელ ხარჯებს, ერთი ან ორი სემესტრის განმავლობაში;

3. BIT საერთაშორისო საზაფხულო პროგრამები. მოიცავს 4 პროგრამას: ინტელექტუალური მანქანები და ელექტრო მანქანები; დიდ მონაცემთა ანალიზი 5G სისტემის მიმოხილვა - ძირითადი ტექნოლოგიები და პროგრამები; ჩინური ენა და კულტურა. საზაფხულო პროგრამები 2020 წლის 5 ივლისიდან 1-ელ აგვისტომდე გაიმართება.

სტიპენდიების პროგრამების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ვებგვერდზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება