ჩონბუკის ეროვნული უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამა - 2019/20 სასწავლო წელი

ჩონბუკის ეროვნული უნივერსიტეტი (კორეა) 2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის აცხადებს საერთაშორისო სტუდენტების მიღებას ერთი ან ორი სასწავლო სემესტრით. გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს.

ონლაინ სააპლიკაციო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა: 30 ივნისი, 2019 წ

უნივერსიტეტის მიერ  შემოთავაზებული ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსების  ჩამონათვალი, დეტალური ინფორმაცია სააპლიკაციო პროცესის შესახებ და პროგრამის გზამკვლევი იხილეთ აქ.


 

სიახლეებში დაბრუნება