ტარტუს უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა "ევროკავშირი - რუსეთმცოდნეობა"

03/14/2016
ტარტუს უნივერსიტეტი (ესტონეთი) აცხადებს მიღებას სამაგისტრო მულტიდისციპლინარულ პროგრამაზე "ევროკავშირი - რუსეთმცოდნეობა".

პროგრამის ხანგრძლივობა 2 წელია, სწავლების ენა - ინგლისური.

სააპლიკაციო ფორმების წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 15 აპრილი.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

სიახლეებში დაბრუნება