ხაზარის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სტიპენდიების პროგრამა

02/24/2016
ხაზარის უნივერსიტეტი (ბაქო, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა) აცხადებს საერთაშორისო სტიპენდიების პროგრამას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის.

დეტალური ინფორმაცია ხაზარის უნივერსიტეტის, სტიპენდიების პირობებისა და განაცხადების წარდგენის შესახებ იხილეთ დანართის სახით.

სიახლეებში დაბრუნება