მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სამშენებლო ფაკულტეტი
ენერგეტიკის ფაკულტეტი
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
  • სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი (ინგლისურენოვანი) სასპეციალიზაციო გამოცდა ხატვაში
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

უცხო ენის ტესტის ნიმუშები 

 

სიახლეებში დაბრუნება