მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

"საავტომობილო ტრანსპორტის" სექციის სტუდენთა ღია სამეცნიერო კონფერენცია